مقالې

منظور پشتین که حکومت پاکستان را به لرزه در آورد !

منظور پشتین که حکومت پاکستان را به لرزه در آورد !

څانګیی به نن صبا ګل شي - ماي په سرکي سري غوټی لیدلي دینه منظور پشتین اد امه دهنده راه وجد وحهد پیر روشان وغفار خان است؛پیر روشان بقول دانشمندان...

شعرونه

دا لغمان دی

دا لغمان دی

شاعر : سمیع الدین افغاني دا منظر چې معلومیږي دا لغمان دیدا د پوهې معرفت لوی دبست...

کولتور

ما ستا دمينې جګړه بايلوده

ما ستا دمينې جګړه بايلوده

رفيع الله روشن له هغې ورځې چې ستا د دنګ وجود سيوري ته له يوه ستړي مزل وروسته ناب...