شعرونه

یارانه

یارانه

میرویس نجیبيخدایږو نشته دی سکون په یارانه کېبس دی را دې شي بدلون په یارانه کېد چ...

ژوند لیک

محمد هاشم زماني - خان، سیاستوال او شاعر

محمد هاشم زماني - خان، سیاستوال او شاعر

لیکنه: ولي الله ملکزی ارواښاد محمد هاشم زماني په ١٣٠٧ هجري لمريز (١٩٢٨ميلادي) ک...