شعرونه

مورې ورځ دې مبارک شه

مورې ورځ دې مبارک شه

هغه ته وې چې د کور پت او وقار وې هغه ته وې چې مشال زما د لار وې چې زما د ژوند پس...

ژوند لیک

هغه مري، خو هېرېږي نه!

هغه مري، خو هېرېږي نه!

امیرجان وحید احمدزی مرګیه پام کوه، که وس کې دې وي یو نیم سړی وي، پرښته د ځمکې مم...