شعرونه

مخمس بر غزل بیدل

مخمس بر غزل بیدل

زندگی در شعله زار سوگ و ماتم رفته استاز رخ ګلزار ها آثار شبنم رفته استاز حضور ذه...

ژوند لیک

د استاد ګلزمان لنډ ژوندلیک

د استاد ګلزمان لنډ ژوندلیک

دودیال ارواښاد استاد گل زمان په ۱۳۱۶ ل.= ۱۹۳۷م. کال کې د خوست د اوسنی ولایت دعل...

ادبي ژور اندی سرلاری او د ناپېيلي شعر انځورګر

ادبي ژور اندی سرلاری او د ناپېيلي شعر انځورګر

ارواښاد علامه محمود طرزي وایي : (یو اولس په ژبه او ژبه په ادبیاتو ژوندی پاتې کیږ...

هغه مري، خو هېرېږي نه!

هغه مري، خو هېرېږي نه!

امیرجان وحید احمدزی مرګیه پام کوه، که وس کې دې وي یو نیم سړی وي، پرښته د ځمکې مم...