شعرونه

د مهاجرو کمپ کې

د مهاجرو کمپ کې

شاعر : سمیع الدین افغاني د یوافغان مهاجرد زړه فرياد د مهاجرو کمپ کې پروت يم په...

ژوند لیک

خلاصه ی فعالیتهای علمی و اکادمیک  پوهاند محمد بشیردودیال     (۱۳۹۹)

خلاصه ی فعالیتهای علمی و اکادمیک پوهاند محمد بشیردودیال (۱۳۹۹)

 (تالیفات، ترجمه، کنفرانسها، تقریظها و لست آرتیکلهای دایرة المعارف ومقالات منتشر...