شعرونه

غزل

غزل

خړې ورېځې پر چمن وير او ژړا کړي وچې شونډې د هر ګل ځکه موسکا کړي ګلان مري چې د شر...

ژوند لیک

خلاصه ی فعالیتهای علمی و اکادمیک  پوهاند محمد بشیردودیال     (۱۳۹۹)

خلاصه ی فعالیتهای علمی و اکادمیک پوهاند محمد بشیردودیال (۱۳۹۹)

 (تالیفات، ترجمه، کنفرانسها، تقریظها و لست آرتیکلهای دایرة المعارف ومقالات منتشر...