مقالې

پاینده باد افغانستان

پاینده باد افغانستان

میر عنایت الله سادات مدتی است که بعضی حلقات معين از طریق وسایل نشراتی شان در خارج کشور، نام "افغان" و " افغانستان" را مورد سوال قرارداده و گاه و...

شعرونه

زما ضدین

زما ضدین

که خندا او که ژړا ده ټول له ما ده که دنیا خوږه ، ترخه ده هم له ما ده چېرته مینه...

کولتور

تراش شوې او زړې کوښې

تراش شوې او زړې کوښې

يوه لنډه کيسه د يوسف هېواد دوست ژباړه هغو پخوا پخوا پخوا وختونو کې هيندارو کولای...

ژوند لیک

هغه مري، خو هېرېږي نه!

هغه مري، خو هېرېږي نه!

امیرجان وحید احمدزی مرګیه پام کوه، که وس کې دې وي یو نیم سړی وي، پرښته د ځمکې مم...