شنبه, 16 حمل 1399 19:42



گردیده جهان یکسره ماوای کرونا
ترسد همه از رنج هیولای کرونا
درمان و دوا نیست میسر که بگیرند
یکدم جلو گرگ غضب زای کرو نا

شنبه, 16 حمل 1399 19:37

 

سید عبیدالله نادر

دلــــــــته بیدو کــــــې ، څوک بیدار نه پریږدي

دلتـــه د ځان نه ، څوک هوښــــــیار نه پریږدي

چي د پردې شاته ، دښمـــــــــــــــن کړي رسوا

احســــــاس خــــــاوند ، او خبر دار نه پریږدي

چهارشنبه, 13 حمل 1399 20:13
 
د شعر او ادب د برخي د پاره
سید عبیدالله نادر
د بیکسانو غمـــــخواران چــــــیرته دي
هغه سپیــڅلي انســــــانان چـــــیرته دي
کړي چې احساس زمونږ د زړه دردونه
داسي دردمند صـــــــاحبدلان چیرته دي
سه‌شنبه, 12 حمل 1399 19:24

 

اونجیب بود با صداقت زیست درصدق وصفا

حافظ خاک وطن با دانش وفهم و ذکا

رهبر هوشیار با تدبیر و با عزم خرد

کی بودی زنگی زر چون دیگران در ماجرا

پنجشنبه, 06 سرطان 1398 13:33

Media

چهارشنبه, 03 دلو 1397 16:17

شاعر : سمیع الدین افغانی

راشه چې سپرلی دې شم

راشه چې سپرلی دې شـم ګلـــزار دې شم

راشـــــه چې د بدې ورځې یار دې شـــــم

ستـــــــــا د پـــــــاکې مینې محبت کې یار

ژوندشمـــــه وږمه شمــــــه بهار دې شم

Media

جمعه, 27 جدی 1398 23:44

ژباړن عبدالملک پرهیز 

د هغه لیدو ته تل ځه چې د زړه په حال خبر وي

هغه ونې لاندې تل ځه چې يې څانګې له ګل ډک وي

د عطرونو دې بازار کې ګرځه مه لکه وزګاره

په هغه دکان کې کېنه چې خواږه يې په دکان وي

پنجشنبه, 05 جدی 1398 21:06

 

‎ ‎دعبدالملک پرهیز ژباړه

اين قافله عمر عجـب ميگذرد

درياب دمي کـه با طرب ميگذرد

ساقي غم فرداي حريفان چه خوري

پيش آر پياله را که شب ميگذرد

جمعه, 11 عقرب 1397 20:02


ژباړن عبدالملک پرهيز

ژوند څه دی

ژوند ته وگــوره ژونـد څـه دی هـمـه کـار دی هـمــه کـار دی

هغه ژوند په مرگ حسـاب دی په دنيــا چې بې روزگــار دی

د عـمـل پـــه لـــويــه لاره ځـي وخـــتـــونـــه نــــه ودرېـــږي

ای پــښـــتــونــه! څه ته ناست يې ستا و چا ته انتظار دی

چهارشنبه, 18 میزان 1397 20:01

 

سبا، او سبا او سبا،

په وړو وړو ګامونو، له یو ورځې نه بل ورځ ته

دثبت شوي وخت د وروستۍ توري تر ویلو،

او زموږ ټول تېر وختونه د ناپوهو روښانول ول