پوهاند دکتور م . زيار

برگردان به پارسی دری : س . سېلنی

پاره  ۳۳

خانواده زبان های هندو اروپایی ریشه از اناتولی گرفته است .

در جهان زیاده از ۱۰۰خانواده زبان  شناخته شده است که از جمله بزرگ ترین آن ها خانواده هندواروپایی (Indo-European language family) بوده و دربرگیرنده  بیشتر از ۴۰۰ زبان در ۶۰ کشور آن می شود . که اگر اصل گویشگران آن با دوران استعمار کهن مورد شمارش قرار گیرد ، شامل نیمی از نفوس جهان می شود ( Col.Dec.) .

 

براساس نخستین دیدگاه ها ، ۵۰۰۰ سال پیش نیا زبان این خانواده بزرگ در شمال بحیره خزر(کسپين) در محل ستپ (گور چاله) روسیه شناخته شده بود.

اما در پایان دهه ۱۹۸۰ کالين رینفرو پروفیسور انستیتوت تبلیس ، مهد خانواده هندواروپایی را اسیا و هم چنان اناتولی خواند . به عبارت دیگر ، ریشه زبان هندواروپایی در (بخشی اسيایی) اناتولی ترکیه موقعیت داشته است. ( همچنان برگردان ز يار در پیوند مبحث) .

سیدعبیدالله نادر 

د زړه سوی او سوز او ګداز په هکله ډیرو شا عرانو د معنی نه ډکی رنګیني مصری او شعرونه وئیلي ، او په ادبی نثرونوکې هم،د اوښکو ډکو سترګو ستاینه ډیره شوي ،د اوښکو ډکو سترګو درلودل ، یعني خپل عا جزۍ درک کول ، دا هغه کار دی ، چې دا لوی نعمت دیرو لږو او د ګوتو په شمیر انسانانو ته خدای تعالی ورپه برخه کړی ،د دغو رنګینو ځینو بیتونو یادونه په فارسی او پښتو ادب کې دلته کوو ، 

زیاتې مقالې …