شعرونه

پنځګر(سپین)

پنځګر(سپین)

لکه څانګې لاسونه يې خپل ډډ ته تکيه کړي وو ځواني يې خزان وه يوې شډلې موسکا يې پر...

کولتور

یو ښکلی طنز

یو ښکلی طنز

یو ښکلی طنز ژباړه عبدالملک پرهیز یوې انجلۍ کتاب پلوره چې خپل معشوق يې و ليده چې...