مقالې

اعترافات صدراعظم موقت پاکستان و آلارم جدید

اعترافات صدراعظم موقت پاکستان و آلارم جدید

شاهد خاقان عباسی نخست‌وزیر موقت پاکستان و یکی از رهبران بلندپایه حزب مسلم‌لیگ این کشور اخیراٌ و در آستانه جلسات سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعتراف نمودکه " انتحاری‌های...

شعرونه

میرویس نجیبي  :هیله

میرویس نجیبي :هیله

چی ټول کیني په یوه ټغرجرګو ته دومره وس خو خدایه ورکړې پښتنو ته بس وطن چې مو ابا...