مقالې

د شانګهای ناسته د افغانستان لپاره ګټوره ده

د شانګهای ناسته د افغانستان لپاره ګټوره ده

ګلرحمن رحمانيافغان ولسمشر محمداشرف غنی د شانکهای د همکاریو د سازمان په اتلسمه غونډه کی ګډون وکړ او هلته یې د حکومت له لوري د طالبانو اوربند ته د مثبت...

شعرونه

انسانیت؛ شاید هنوز!..؟...

انسانیت؛ شاید هنوز!..؟...

محمد عالم افتخار انسانیت؛ می رود که پایان یابد یا اصلاً هنوز آغاز نشده است؟؟!.....

کولتور

در وقت دادن زکات چه باید گفت !

در وقت دادن زکات چه باید گفت !

تتبع ونگـارش : امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی« مدیـــر مطـالعات سـتر...