مقالې

ولې پر مخابراتو وزارت برید؟

ولې پر مخابراتو وزارت برید؟

محمدروښان ښاد د مخابراتو وزارت په ګډون په ملکي کسانو او ملکي تاسیساتو، عامه ځایونو، ښځو او ماشومانو برید د دې څرګند ثبوت دی چې د افغانستان دښمنان او تروریستي...

شعرونه

مجاهدین

مجاهدین

سرو از چمن و غنچه ز گلزار ببردند شاخ و ثمر و ریشۀ اشجار ببردند دزدان مقدس به تر...

کولتور

یورش

یورش

دوهم داستان . نویسنده : سګرون شریواستوا مترجم : ذبیح الله آسمایی سیما که درچوکی...