مقالې

یوقدم یو آواز انقلاب انقلاب (دریمه برخه)

یوقدم یو آواز انقلاب انقلاب (دریمه برخه)

په لمړۍ او دویمې برخه کې مو د حق او د هغه اړخونه، د انګرېزانو کړنې او پښتنوسره ظلمونه، نارواوې اوهم د پښتنو بېسواد او له تمدن نه محروم ساتلو...

شعرونه

نیکمرغي

نیکمرغي

ښـوتـه مخ بـدوتـه شاکـړهخفه مه شه تل مسکاکړهنړۍ دوه ورځې ږوندون دییوه ستا بله په...

کولتور

احکام مریض در رمضان

احکام مریض در رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم خواننده محترم ! در ابتدا باید گفت که در شرع اسلامی هر مرض...