مقالې

بیت المقدس و ترامپ

بیت المقدس و ترامپ

امین الدین « سعیدی - سعید افغانی » سیاست آخیر هفتهء قبل اعلان شدهء رئیس جمهور آیالات متحدهء امریکا دونالت ترامپ مبني برانتقال سفارت آنکشور از تل ابیب به یورشلیم...

شعرونه

ادب

ادب

فقیر احمد عزیزی غزنوی پایۀ مستحکم معیار انسان است ادبزینت گفتار و فعل هوشمندان ا...