مقالې

ستراتیژی » جدید امریکا   «

ستراتیژی » جدید امریکا «

میر عبدالواحد ساداتآقای ترامپ که بمثابه سومین رئیس جمهور امریکا ، سکاندار طولانی ترین جنگ تاریخ آنکشور گردیده ، بخاطر ابراز تفاوت با اسلاف به شکست در افغانستان اعتراف نموده...

شعرونه

فقر

فقر

دشمن زشت و زمخت نوع انسان است فقر تیشه اندر ریشه های نخل وجدان است فقر مایۀ بی د...

کولتور

پام

پام

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغاني » هرڅه ته په دقت ګوره . هواس دی بیداره ساته...