شنبه, 31 سنبله 1397 13:25

               

باز کرکس ها به پرواز آمدند در آسمان

بر سر نعش ضعیف این وطن دارند فغان

بوی ګند طعمه دزدی و غارت در مشام

خورده اند از جان مردم سالها این ناکسان

پنجشنبه, 29 سنبله 1397 19:21


عزیزی غزنوی

زندگی موج تب و تاب روان و پیکر است
نغمۀ این ساز سوز اضطراب محشر است
فارغ اند از شوق و بیم خلد و دوزخ میکشان
بندگی با مزد کار زاهد تن پرور است

چهارشنبه, 28 سنبله 1397 17:30

 مدې تیرې شـــوې کلـــونه انتظار یو

  پـه خیالونو، تصورکـــې د روزګار یو

 

 دهر پوه او مبتکرپـــه تمه  ناست یو

لا یې ضعم ، کار نامو ته امیدوار یو

چهارشنبه, 28 سنبله 1397 17:11

 

 شعر از (شروین سلیمانی)

انتخاب از  محترمعزیزی غزنوی


پیکِ مرگ آمد شبی شوقِ جهانم را گرفت
تا به خود جنبیدم عزرائیل جانم را گرفت
سرنشین بنز آن دنیا شدم بی گفت و گو
مرگ در پس کوچه ی دنیا ژیانم را گرفت

پنجشنبه, 28 سرطان 1397 18:37


دا پته چاته نشته د ازل رازونه څه دي
ددغې معما د حل ځواب زموږه څه دي
زموږه ټول خبرې د پردې له شانه کېږي
چې څيرې دا پرده شي پاتې زما او ستا نه څه دي
د عبدالملک پرهيز ژباړه

اسرار ازل را نه تو داني نه من
وين حل معما نه تو خواني نه من
هست از پس پرده ګفتګو من وتو
چون پرده بر افتد نه تو مانى و نه من
خيام

چهارشنبه, 20 سرطان 1397 21:46

چې څو شومه اوبه ،ځان مې سراب ښکاره شو
چې سیند شومه نو ځان راته حباب ښکاره شو
چې پوه شوم، بې خبر مې ځان وليد
چې ويښ شوم، نو وېده مې ځان وليد
د عبدالملک پرهیز ژباړه

تا آب شدم ، سراب دیدم خود را
دریا که شدم، حباب دیدم خود را
آګاه شدم ، غفلت خود را دیدم
بیدار شدم، به خواب دیدم خود را
مولانا

شنبه, 01 ثور 1397 13:35

مترجم: نجم ا لرحمن مواج

*******

 

رښتینولی ته بها نې د جانان مه رسوه

زړګیه خوند ددروغجن قسم به پاتې نشي

رحمت شاه سایل

شنبه, 01 ثور 1397 11:57

 پروین " اعتصامی "

عـاقلی، دیوانه ای را داد پنـــــــــــــد

کز چه برخود می پســـــندی این گزند

میزند اوباش کویت ســـــــــــــــنگها

میدوانندت ز پی فرســـــــــــــــنگها