سه‌شنبه, 31 ثور 1398 17:25
 
عزیزی غزنوی
 
شنیدم که فردوسی نام دار                      
به سی سال زحمت بسر برد کار
بیاراست شهنامۀ جاویدان                              
به محمود غزنه بداد ارمغان
دوشنبه, 30 ثور 1398 22:06
 
ځه کنه یو غر راباندې واړوه
ومی سیزه لمر راباندې واړوه
ناست یم کیفیت کې ماښامو سره
نه ځمکه په سر راباندې واړوه
شنبه, 28 ثور 1398 14:56

منظومه ‌ء که تقدیم میگردد ملهم از داستان واقعیست که محترمه داکتر صاحب انار کلی نماینده مردم در ولسی جرگه و اشتراک کننده لویه جرگهء صلح در یکی از مصاحبه هایشان با  اشک آه بیان داشتند.

 

                       

وه چه درد ناکست درین مرزکهن       قصه خونبار امروز وطن

از بدخشان قصهء دارم غمین             از بلاد کوهسار نازنین

جمعه, 20 ثور 1398 20:26
  ! بلقیس » مل «
 شب بود نسیم آرام ، آرام می وزید
مو هایم را تیت و پریشان ساخته بود
به آسما ن صاف و نیلی رنگ نگاه کردم
گویی ابر و ماه ملول بودند
 
بقیه در ضمیمه
چهارشنبه, 03 دلو 1397 16:17

شاعر : سمیع الدین افغانی

راشه چې سپرلی دې شم

راشه چې سپرلی دې شـم ګلـــزار دې شم

راشـــــه چې د بدې ورځې یار دې شـــــم

ستـــــــــا د پـــــــاکې مینې محبت کې یار

ژوندشمـــــه وږمه شمــــــه بهار دې شم

Media

جمعه, 11 عقرب 1397 20:02


ژباړن عبدالملک پرهيز

ژوند څه دی

ژوند ته وگــوره ژونـد څـه دی هـمـه کـار دی هـمــه کـار دی

هغه ژوند په مرگ حسـاب دی په دنيــا چې بې روزگــار دی

د عـمـل پـــه لـــويــه لاره ځـي وخـــتـــونـــه نــــه ودرېـــږي

ای پــښـــتــونــه! څه ته ناست يې ستا و چا ته انتظار دی

چهارشنبه, 18 میزان 1397 20:01

 

سبا، او سبا او سبا،

په وړو وړو ګامونو، له یو ورځې نه بل ورځ ته

دثبت شوي وخت د وروستۍ توري تر ویلو،

او زموږ ټول تېر وختونه د ناپوهو روښانول ول

پنجشنبه, 28 سرطان 1397 18:37


دا پته چاته نشته د ازل رازونه څه دي
ددغې معما د حل ځواب زموږه څه دي
زموږه ټول خبرې د پردې له شانه کېږي
چې څيرې دا پرده شي پاتې زما او ستا نه څه دي
د عبدالملک پرهيز ژباړه

اسرار ازل را نه تو داني نه من
وين حل معما نه تو خواني نه من
هست از پس پرده ګفتګو من وتو
چون پرده بر افتد نه تو مانى و نه من
خيام

چهارشنبه, 20 سرطان 1397 21:46

چې څو شومه اوبه ،ځان مې سراب ښکاره شو
چې سیند شومه نو ځان راته حباب ښکاره شو
چې پوه شوم، بې خبر مې ځان وليد
چې ويښ شوم، نو وېده مې ځان وليد
د عبدالملک پرهیز ژباړه

تا آب شدم ، سراب دیدم خود را
دریا که شدم، حباب دیدم خود را
آګاه شدم ، غفلت خود را دیدم
بیدار شدم، به خواب دیدم خود را
مولانا