شنبه, 01 میزان 1396 11:17

چی ټول کیني په یوه ټغرجرګو ته 
دومره وس خو خدایه ورکړې پښتنو ته 
بس وطن چې مو اباد شې لویه خدایه 
نور له  پوندو عقل راولې سرو ته

یکشنبه, 26 سنبله 1396 10:14

میرویس نجیبي 

په هر ځای کې راسره ده 
زما ملګرې زما جګړه ده
خیر دی لږه مانه مشره
دمشرانو فیصله ده

یکشنبه, 26 سنبله 1396 10:11


دارد اوصاف خدایی بی ریا آموزگار
می کند ما را همآهنگ خدا آموزگار
ما همه سرگشتۀ دوران جهل و حیرتیم
دستگیر ماست بیچون و چرا آموزگار

شنبه, 25 سنبله 1396 16:10

میرویس نجیبي 

دخیال په فیصلو کی 
دحسن په جلووکی 
دعشق سینګار مستي ده 
دزړونو محکموکی

جمعه, 06 اسد 1396 11:01

شاعری
====
ها بله ورځ جنګ وه
پرون هم جنګ وه
دغه نن جی یوازی زما ورځ نه ده
لا هم جنګ ده
جنګ اجازه نه ورکوی
چی دجنګ نوم په ځان کیږدی
هغه خپل ځان دفاع بولی
شاعری یو پټنځای ده