سه‌شنبه, 02 دلو 1397 20:04


عزیزی غزنوی

چهارسمت و دو سو راه رهروان بازست
فراز و شیب گذرگاه کاروان بازست
نگاه کن که رسدگاه این و آن بازست
تو محو خواب و در سیرکن‌فکان بازست
مبند چشم‌ که آغوش امتحان بازست

شنبه, 29 جدی 1397 21:05


با لښت کي مي سرکیږده د مزي خبری وکه
ځما سره د خپل میني تودي خبری وکه
هغه ورځی را یا د که چی یو بل مو ولید ل
ځما عذ ر و زاری د خپل نخری خبری وکه

نور په ضمیمه کې

 

پنجشنبه, 27 جدی 1397 16:52

عبدالعزیز پرهیز

زه دردېدلی کړېدلی ځلمی

زه زورېدلی زپل شوی ځلمی

زه یم لوی شوی د ناخوالو منځ کې

له تاوتریخوالي ځوکېدلی ځلمی

سه‌شنبه, 18 جدی 1397 20:56


موسمونه چې تل ځي راځي بدلېږي
د وخت خپل ځواکمن اغېز په کې چلیږي
د جهان دهستۍ راز پټ دی خوځښت کې
تمتیا نشته هر څه وړاندې ځي بهېږي

جمعه, 11 عقرب 1397 20:02


ژباړن عبدالملک پرهيز

ژوند څه دی

ژوند ته وگــوره ژونـد څـه دی هـمـه کـار دی هـمــه کـار دی

هغه ژوند په مرگ حسـاب دی په دنيــا چې بې روزگــار دی

د عـمـل پـــه لـــويــه لاره ځـي وخـــتـــونـــه نــــه ودرېـــږي

ای پــښـــتــونــه! څه ته ناست يې ستا و چا ته انتظار دی

چهارشنبه, 18 میزان 1397 20:01

 

سبا، او سبا او سبا،

په وړو وړو ګامونو، له یو ورځې نه بل ورځ ته

دثبت شوي وخت د وروستۍ توري تر ویلو،

او زموږ ټول تېر وختونه د ناپوهو روښانول ول

پنجشنبه, 28 سرطان 1397 18:37


دا پته چاته نشته د ازل رازونه څه دي
ددغې معما د حل ځواب زموږه څه دي
زموږه ټول خبرې د پردې له شانه کېږي
چې څيرې دا پرده شي پاتې زما او ستا نه څه دي
د عبدالملک پرهيز ژباړه

اسرار ازل را نه تو داني نه من
وين حل معما نه تو خواني نه من
هست از پس پرده ګفتګو من وتو
چون پرده بر افتد نه تو مانى و نه من
خيام

چهارشنبه, 20 سرطان 1397 21:46

چې څو شومه اوبه ،ځان مې سراب ښکاره شو
چې سیند شومه نو ځان راته حباب ښکاره شو
چې پوه شوم، بې خبر مې ځان وليد
چې ويښ شوم، نو وېده مې ځان وليد
د عبدالملک پرهیز ژباړه

تا آب شدم ، سراب دیدم خود را
دریا که شدم، حباب دیدم خود را
آګاه شدم ، غفلت خود را دیدم
بیدار شدم، به خواب دیدم خود را
مولانا