نویسنده :رابرت ایپستین»Epstein Robert »
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ »2018-07-01 »
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«
--------------------------------------------------------
 مغز شما اطالعات را پردازش»طی مراحل« نمی کند، دانش را
 بازیابی نمی کند یا خاطرات را ذخیره نمی کند. به طورخالصه:
 مغزشما کامپیوتر نیست

بقیه در ضمیمه
 .

نویسنده: دبراگروس ،الن اولشانسکی شارااورت ) Ellen , Gross Deborah
 .)Olshansky, sarah Oether
منبع وتاریخ نشر : کمان دریم » 81-60-8681 »
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل«
 ------------------------------------------------------
این نوع ضربه ویا تروما بدن را درهم می شکند وباعث احساسات ترس

 

 

ادامه در ضمیمه

یوه نوې څیړنه ښیي هغه کسان چې د ورځې لږ تر لږه یوه هگۍ خوري د هغو خلکو په پرتله چې هگۍ نه خوري ښایي د قلبي حملو او د زړه د دریدو له خطرونو سره کم مخامخ شي.

چینایي څیړونکو د ۴۶۱ زره کسانو په منځ کې چې وسطي عمر یې ۵۱ کاله و او هیڅکله هم د زړه په ناروغۍ باندې نه وو اخته شوي، د هگۍ خوړل تجربه کړي دي.

ددغو کسانو له ډلې څخه یو شمیر د ورځې حد اقل نیمه هگۍ خوړله، شاوخوا نهه فیصدو یې اصلاً هگۍ نه خوړله او ١٣ فیصدو یې هره ورځ یوه هگۍ په خپل غذایي رژیم کې شامله کړې وه

عطسه چیست؟

عطسه که از اصل عربی است، درزبان انگلیسی آنرا سنیز(Sneeze) و درزبان پشتو( پرنجی) گویند. در زبان آلمانی عطسه را (  Nießen  ) میګویند.

علماء و محققین در تعریف عطسه مینویسند که: عطسه عبارت از نوعی از واکنش دفاعی بدن است
( رفلکس) به مواد محرک تنفسی یا التهاب مجاری تنفسی یا برای دفع ترشحات در وقت مریضی. 
مکانیسیم عطسه خروج سریع هوای باز دمی بر آثر انقباض عضلات تنفسی است

زیاتې مقالې …