زېرمتون - آرشیف

زېرمتون - آرشیف

د ټولنيزو اړيکو پاڼې

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Google Bookmarks RSS Feed 


Copyright sporghay.com 2005-2010 All rights reserved. Design by: Abdel Malek and Roman Parhiz

والدیمیر پوتین ، مقتد رترین شخصی در د نیا Print E-mail
Wednesday, 21 June 2017 21:16

نویسنده : پاول کریگ رابرت )Roberts Craig Paul .)
منبع وتاریخ نشر : انفارمیشن کلیرنگ هوز»41-60-7642 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«
 والدیمیر پوتین باید یک شخص خارق العاده باشد ونیز حتی باخود نمیتوان گفت که او مقتد رترین شخصیتی درروی زمین نیست – حزب دموکرات ایاالت متحده امریکا وتمامرسا نه های خودفروخته غربی وسا زما ن های )سی آی ای( و )اف بی آی( در موردپوتین ازمد ت ها قبل چیزهای کم وزیا د گفته ومیگویند اما رسا نه

ادامه موضوع

 

Add comment

Security code
Refresh