زاهـدالله ځـلانـد
په ۲۰۱۶ زېږیز کال کې به د موبایلونو د سېمکارتونو د شتون ۲۵ کاله پوره شي. د سېمکارت سلور جوبلي (Silver Jubilee) یا ۲۵ مه کلیزه به ونمانځل شي؛ خـو د (Golden Jubilee) یا ۵۰ مې کلیزې د نمانځنې کوم څرک به یې ونه لیدل شي.