{slide=غزل }

ستا د عشق له مینو ډک شول ځیګرونه
ستا په لاره کې بایلي ځلمي سرونه
تاته راشمه زړګی زما فارغ شي
بې له تا مې اندیښنې د زړه مارونه
که هر څه مې د دنیا ملکونه ډیر شي
زما به هیر نه شي دا ستا ښکلي باغونه
د ډیلي تخت هیرومه چې را یاد کړم
زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه
د رقیب د ژوند متاع به تار په تار کړم
چې په تورو پښتانه کا ګزارونه
د فرید او د حمید دور به بیا شي
چې زه وکاندم پر هر لوري تاختونه
که تمامه دنیا یو خوا ته بل خوا یې
زما خوښ دي ستا خالي تش ډګرونه
احمد شاه به دغه ستا قدر هیر نه کا
که ونیسي د تمام جهان ملکونه
{/slide}{slide=غزل }
نن بیا هسې د ګلزار په ننداره ځم
چې له یاره سره خوښ هم کناره ځم
چې بر کړی مې خدای لاس په رقیبانو
ترو به زه د هند پر لور په تماشه ځم
چې د هند د ملکو فتحه مې روزي شوه
نور ایران لره په توغ په نغاره ځم
پر دا کړی داد د خدای نه شی پښیمانه
تر نګین مې ایران لاندې شاهانه ځم
معشوقې د ایران ډیرې ترکې شوخې
خدای چې راکي ترکې هند ته دوباره ځم
زه تسخیر د ولایت د خدای په داد کړم
په مدد د حبیب هره خوا تازه ځم
چې زما د ولایت فتحه روزي شوه
تروه به څه د یار له نازه کناره ځم
احمد شاه دنیا فانی ګڼم چې نشته
دنیا پاته له ایمانه به سره ځم
{/slide}{slide=غزل }
قافله د عشق راغلی له کوم خوا ده
پر زړګي باندې مې شته که څه غوغا ده

ټوله یو دي که غلجي که اودالي دي
ښه هغه چې یې د زړه شیشه صفا ده

چې عمل یې د نیکۍ دي میړه هغه
که اغوستې یې ګدله د خامتا ده

پښتانه دې ټوله لاس سره یو کاندي
چې مو نن غزا هر لوري شا و خوا ده

بی زحمته راحت چیرې مونده نه شي
د احمد ځکه په هر لوري غزا ده
{/slide}{slide=غزل }
زه هر ګوره نن د لوړو په حصار ځم
مثل نه لرم هیچیرې چې په شمار ځم

که مې خپله بلندي موجوده نه وي
لکه باد هسې د غرونو په کنار ځم

له وحدته چې په امر را بیرون شوم
د کثرت په ملکو هره خوا په ښکار ځم

دا د مینې ملک مې خپل کړ سر تر پایه
زه عاشق بندي د زلفو په هر تار ځم

د ناسوت په وهم ورک شوې عندلیبه
زه هغه ګل یم چې د مینې په بهار ځم

خپله مینه مې ښکاری تعلیم مې ورکړ
زه غرڅه په کړنګونو د کهسار ځم

ملکوت ګوره خاصان د سومعې کړم
همیشه د میخوارانو په بازار ځم

که آشنای مې چیرې ناز راباندې وکړي
دا مې نشته چې یمین ام که یسار ځم

که هر څو دا ستا د مینې وری دروند دی
ولی تل د خسته زړونو په کتار ځم

احمد شاه ته د زړه بورجل ته ګوره
بی ما څوک دی چې دا هسې په ګفتار ځم
{/slide}{slide=غزل }
ارغنداو د غرو لمنې
د غاټول په ګلو سرې شوې
د دامان هوسۍ دي مستې
زرغونې ورته دری شوې
د باغو ونې ویښیږي
د بلبلو پرې نارې شوې
آسمان مځکه ټوله خاندي
نوې نوې نندارې شوې
واه، دا څه نوې ژوندون دی
دا نسیم راغې له کومه
چې یې نوی روح وطن ته
وباسه له خپل قدمه
به وا جوړ ملی اختر دی
نجونو سره کړه خپل لاسونه
په ملالو غاړو زانکي
د روپو سپین امیلونه
لور په لور یې خپاره کړي
پرتندي تور اوربلونه

له کیږدیو راوتلي
پر دښتو کړي اتڼونه

زلمیان هم ټوپک په غاړه
پښتنې ترانې وایي

په ملي جوش او خروش بیا
ننګیالي پلرونه ستايي
{/slide}{slide=غزل }
تخت و تاج دی مبارک شه
د پښتون ټبر زلمیه

دا ملت دی پر تا لوړ شي
پر غلیم شوی بریالیه

ستر واکمن شوې د دی خاورې
رب دی ستر لره زمریه

د ولس په غم شریک شه
ملت ویښ کړه ننګیالیه

یو ګړۍ غفلت و نه کړې
واک ستا سوله دی پسه

په دردو یې ځان خبر کړه
لاس دی مینځه له هوسه

نور د هیڅ شي کمي نشته
خو تنها چې تربیه شي

په ملی روح یې ژوندون وي
له تقلیده بیګانه شي

یو د بل په غم شریک وي
له نفاق څخه ګوښه شي

خپل ځان وپیژني هسې
چې پر ځان باندې تکیه شي

اوس نو ستا و لاس ته ګوري
ملا دی وتړه احمده

د خپل قام په خدمت پاڅه
مرسته غواړه له احده
{/slide}{slide=دغزل }
بست به شي آباد له سره
بیا به جوړې کنډوالی شي

هرې خواته به روانی
د سرو اوښو قافلی شي

په څپو به هلمند راشي
هر طرف ډکې شیلې شي

چې هلمند به په څپو کې
دوی ته کړی زاړه نکلونه

په ورو ورو به یې څرګند کړي
خپل د زړه پټ ارمانونه

شکر شکر خدایه تاته
چې دی مشر راپیداکه

اوس د دی زلمي مل شي
خپله مرسته ور عطا که

چې دا تیت ولس راټول کړي
له بیلتونه یې جلا که

په یو آواز راپاڅي
یو له بله سره ملا کا

له فراه نه تر هریه
له زرنجه تر زابله

ټول ملت په یوه زړه شي
له تخاره تر کابله
{/slide}{slide=غزل }
که ظاهر یم تر تا مشر
یا له تا مې ډیر ولس دی

که جګړی مې بر لاس لاندې
یا ملت زما په وس دی

خو ډیر زور مې دی په لاس کې
دا قدرت رالره بس دی

مشر توب نه غواړم ځکه
کشرتوب ته مې هوس دی

نه چې پیښ رانه ورانی شي
څه غبرګون به کړم په حثر

یې منلی مې په سترګو
زه یم کشر ته یې مشر
{/slide}

{slide=غزل }
د لوی خدای دا اراده وه
چې زه مشر کړمه ستاسو

له همدغه مرسته غواړم
غوښت مې دی په دواړو لاسو


چې پښتون بیا را ژوندې کړم
لکه و چې هسې بیا سو

ټوله یو لاس یو ولس سو
بیګانه له ملکه باسو

یو د بل په ژبه پوه شو
چې موږ څه یو څه به شونه

د ژوندون لارې دي کومې
موږ به کومې خواته ځونه

که موږ یو له بله پوه شو
نور کارونه ټول آسان دی

ضروری تر هر څه موږ ته
پیزندل لومړی د ځان دی

ځان به ویښ کړو هری خواته
هری خواته غلیمان دي

یو پر بل مو سره وژني
وایي دوستان یو دښمنان دي

زموږ زلمیان وینو کې رغړي
دوی چکچکی کړی خندا کړي

منتظر دي هغه وخت ته
چې به کله موږ تباه کړي

زه یم ستاسی تاسي زما یاست
په وحدت خدای خوشحالیږي

آ ولس چې لاس یې یو وي
ژر مقصد وته رسیږي

هم په علم هم په توره
له هیچانه نه پابیږي

که کرهنه ودانی ده
یو د بل په مرسته کیږي

که پوهنه که عظمت دی
که میړانه شان، شوکت دی

ودانی یا که عزت دی
ثمر هر یو د وحدت دی
{/slide}{slide=غزل }
خدای دی وکي چې دوا شي
ما هم دی غوښت دی دپاره

چې خدمت د قام وطن کړي
ځان کړي خوار په دغه لاره

د نیکونو نوم ژوندې کړي
قام وژغوري له ناتاره

د پښتون جنډی کړي پورته
له خیبره تر خیساره

زه به هله دی زوی بولم
چې پاشلی ولس غونډ کړي

د زمري زلمو پوځونه
و هر لوری ته ورپنډ کړي

ستاسی هم پالنه وکړي
ومو ژغوري له خواریه

و پوهنی ته مو مخ شي
شي مخ څټ له ناپوهیه

هم هر پلار به خبر وی بل
د خپل لور له بیوزلیه

چې د لور غوښې ونه خوري
شي بیزار له خونخواریه

هر میړه پوه کړي په دی
چې میرمن هم لري حقونه

که میرمن په کور کې نه وي
څه به خوند وي له ژوندونه
{/slide}

 

{slide=غــــــــــــــزل}
ســوال زاري مینت باندې رضـا نه شـــوي
تل کـوې جـفـا خـو با وفا نه شوي نه شـوي
تکــه تـوره شــپه کـــې زه دا ســــتا لـــټون
تل کـــومـــــه نیازبینــې خـــو پېدا نه شوې
هــر وخت چې دې ګورم تریؤ تندی ګرځې
ته مـــــدام غصــه یـې په خـــــندا نه شـوې
تا خـــــــــو د هـجــــران لمـــن نېولــــې ده
مـاسره په مینه کـــــې هـــمـــــــرا نه شوې
زه مــــبارز خان مـفـتون ســتــا مــینــې ته
ډېر ومـه لـیــــوال ولـــې پخــلا نـه شـــوې

=غوښتنه}

راکـــړه د سـرو شــــونډو قلنګ، قـلنګ
چــې مـــــــې پـوره شــــــي ارمـــانونه
مــه ګـــــرځـه نور رانه په څنګ،څنګ
پـه زړه مـــــې بل دي ســـــره اورونــه

په هــــر طــرف ته غـمــــــازان شــــته
احــطــــیاط پـه کار دی د زړه ســـــــره
زمـــــونږ د میـني دوښمــــــانان شــــته
احــطــــیاط پـه کار دی د زړه ســــــره
بنګـړوته مـــه ورکـــوه شرنګ،شرنګ
ټــــول عــــالــمــــــــونـه خـــــبـرویـــنه

ډېر تکلـیفــــونه په مــا تــــېر شـــــــول
ولــــې پـوښـــــتـنه زمـــــا نـه کــــــړې
غــمــــــونه ډېـر رابانـدې ډېـر شـــــول
ولـــــــې پوښتنه زمــــــا نـه کـــــــــړې
پـه تهـمـــتونـو دې یــــــم رنـګ ، رنګ
مـــــا دې اخـــــــسـتــــي تـهــمــتـــونـــه

{/slide}{slide=غزل}

زه دې لیلا ته مې صنم شه یاره
راشه زخمو ته مې ملهم شه یاره
ومنه دا چې ستا درخو یمه زه
وهه رباب راته آدم شه یاره
چې زما اوستا په منځ کې شر خوښوي
جوړ یې په کور دغم ماتم شه یاره
چې جدایې کې تویوې راپسې
جوړ دې له اوښکو نه زم زم شه یاره
چې د دیدن دپاره یې ږدې په لاره
ځان مې قربان ستا له قدم شه یاره
لمونځ چې کوؤمه کومه داسې دعا
نشان دې پورته په ټول چم شه یاره
مبارز خان مفتونه تاپسې دی
سترګې ړندې،ړندې د غم شه یاره
۲۹/۴/۱۳۸۶پکتیا ګرده څېړۍ

{/slide}{slide=غزل}

تل زړه کـــې مــــې اوسیږي ډک له ننګــــــه دلروبا
نو ځکـــه مــــې خــــوښېږي غنمــــرنګــــه دلــروبا
چې لاړه شي ګودر ته ټول ګودر پرې ښه ښکاریږي
ګلاب ده، هــــــــــم چینار ده په قـــــد دنګـــه دلروبا
سل کاله دې شه عمــــــر یو تعویظ بیا راته وکــــړه
په خـوب کــــــې تل وېرېږي وه ملنګــــــه دلـــروبا
رېباره ورشه وایه هوش کې نه ؤ چې یې مات کړل
خپل مات بنګــــړي دې ټول کـړي له پالنګــه دلروبا
مفتون مـبارزغـــــــــــــــواړم یوه نښـه ســـتا د لاس
بس جـــــــــوړ راته ځُــــنډی کــړه د لونګه دلروبا

{/slide}{slide=غزل}
د وخـت د ظالـمـانو ناکـــــــــردو داړلــــــــــی دی
یو خوار ملنګ بس پورت دی شبګیرو داړلــی دی
یو چغــه یې د خـولې خېژي وایی وه پروردیګاره
یو مــړ بچــی مــې پروت دی مـرده کـو داړلی دی
د جنګ د لـــویُبرجلــــه ښکته کېږي نه داولــــې
پښتون ورور مــې نادان دی چــــې پردو داړلـــــی
د پلار په کالــه باندې دا تور وېښته یې سپين شول
د پلار حــــرص یې زیات دیرواجــو داړلـی دی
مـتل دی خپلـــــه ژبه هــــــــــم کلا ده هــــــــم بلا
مفتون د وخت ناورین کـې خپل شعـرو داړلــی دی
۱۳۹۲/۱/۲۰ قلعه زمان کابل

{/slide}{slide=غزل}
مـــــودې تـــېریږي انتظــــــاره سره لــوبــې کــوم
مـلنګ سـړی یـــم د چلتاره ســـره لــوبـــې کــــوم
په دې نیمـګـــړۍ دنیاګـۍ کــې به نور څـه وکـړمه
هېڅـــوک مــــې نشته د سېتاره سـره لــوبــې کــوم
مخامخ نه راځي چې ؤه یې ګـورم په سترګو باندې
په تصور کــــې د خپل یاره ســـره لـوبــې کـــــوم
هـــروخت ورځمه په جـنډه کـې یــې دستمال تړمه
بابا مــې مـــــړ زه یی مـــــزاره سره لــوبـې کـــوم
زمـا مفتون خـواخـوګــــی نشته چې بس کېنو سره
قـلــــم را واخـلــــــم داشعــــاره سره لـوبې کـــوم
۱۳۹۱/۱۱/۱ پکتیا ګردېز

{/slide}{slide=غزل}
د کور مخ ،ګــــودر، منګـی درې واړه یو دي
سور پېزوان ، خال ،مېخکی درې واړه یو دي
چـې وګـــورمه جانان په کـــــې ښکاره شــــي
تصـور، تصــویر ، لالـــــی درې واړه یـو دي
غــنمـرنګــې ښځــــې لا پرې ښــه ښکارېــږي
سـره ، اوسپین ، د تن کالـی درې واړه یو دي
ای ! مـــفـتـونـه غــــیر لــه دېنه سـړی نـه دی
ښه اخلاق ، سـواد ، ســړی درې واړه یو دي
۱۳۹۱/۵/۶پکتیا ګردېز

{/slide}{slide=غزل}

په خدائ ج نه کېږي
غزل ۱۳۹۵ /۸/۲۳ لغمان ګمبیري
نه کېږي جــــــانانه په خدائ ج نه کېږي
ژونـد بغـــېر لتـانه په خــدائ ج نه کېږي
ته چـــې راته وايـــې زړګی صبر کـړه
داســــې کار زمـانه په خدائ ج نه کېږي
چـل د صـــبرولــــــــــو راتـه وښــــایه
شوم لېونئ ګــــرانه په خدائ ج نه کېږي
لنډه وعــــــــــــــده کېږده د راتلــو راته
مــړه شوم د ژړا نه په خدائ ج نه کېږي
ټينګ به دې زه ونېســـــــم په غېږه کې
شـرم نه کــوم چانه په خدائ ج نه کېږي
نور دې خـدای ج په خېر کلــي ته راوله
بـس مــــبارز خانه په خـدائ ج نه کېږي
مبارز خان (مفتون)

{/slide}{slide=د مور په یاد}

مودې شوې ډېرې چې پټ ورېځـــــــو کې ده
زه د آسمــــــــان سپینه سپوږمــــــــــۍ یادوم
چـــــې ما یــــې غېږه کــې یاد کړي هــر څه
زمـــــا جـــنت ، زمــــا مـــــــورکــــۍ یادوم
زمـا پـه ســـر یــــې شبګــــېرونه کـــــــــړي
زه یې زانګـــــــــــو کـې زنګــــولــــــی یمه
چـــــې به مـــــریض شــومـــــــه د دم دپاره
زه یـــې مسجــــــــــــــد مـــــــلا ته وړی یم
زه یــې ســــم لارې ته بللـــــــــــی یمــــــــه
راته ښودلــــــــي دي خــــــــوږې خــــــبرې
هــــــــــم یې ښودلـــــــي دي پنځـــــه بناوې
راتـــه د دین اوکلـــــېـمـــــــــــې خـــــــبـرې
حــق به یـې زه څنګـــــه ادآ کـــــــړای شمه
که یې په شا څــو ځـل کـــعـبـې ته وېســـــم
غــــواړم دعا کـــــــې جـــــــنـتونـــه ورتـــه
خــدای (ج) ته چــې سر کله سجـــدې ته یوسم
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ کابل پلچرخي

{/slide}{slide=نظم}

د رنګ نه تور لکــه لــــــــونګ دلــبره
په ټولــو ښکلـــو کـــې ښاېسته ښکارېږې
چـــــــې درته وګـــــورم تازه شمــــه زه
راته دګلـــــــو ګلـــــــدسته ښــــکارېږې
سـتا د ګلاب ،ګلاب ځــوانــــۍ نه قربان
لکـــه چـــــینار په اونـه دنګ دلــــــــبره
پېغلــــې دې هـــروخت صیفتونه کــــوي
لتا نه ځـــــار شــــم غـنمـــرنګ دلــــبره
د زړهدنــــیـا مــــــــــــې ده ودانه پــرتا
سـل کالــــــه تـه اوســـــې ژونـدی راتــه
چې د لاس نښه دې ګـرځــوم ځان سره
جـــــوړ د لـــونګــو کــړه ځُــــنډی راته
چــــې دې د ژونـد پـه نازنینو شـــــېـبو
ولېکــــــم شعـــــــر ته شــه کـتاب راته
چــــــې زیر او بم درســـــره وغـــږېږم
جـوړ دې کــــړه ځان د غېږ رباب راته

{/slide}{slide=نظم}

د چــا به سپین د چا سره زر خـوښېږي
زما داستا دا شـــوخ نظــر خــــوښېږي
داســې زما ګــــرانـــې خــــوښېږې کنه
څنګــه چــې سـتا دا بر ګودر خوښېږي
د چندړ لښـته یې چــې ځــې ګـــودرته
تګ مـــې داستا هــرمازیګــر خوښېږي
خـلک ګـــودر تـه ځــــــي دیـدن دپـاره
خـــو زما ستا د کـوڅــــې ور خوښېږي
ګل د لاله په شانـــــې داسـې ګـــــرانې
داغ مـــــې د مینې په ځیګــر خوښېږي
مـا مـبارز مفـتون ته اوســـې ژونـــدۍ
سره لوپته مـــې ستا په سر خــــوښېږي

{/slide}

 

 

 

{slide=ما څوک څه کوي غربته!}

ما څوک څه کوي غربته!
زه که مرم که پاتې کېږم
که له ځان سره ژاړيږم
که له زده کړو محروميږم
که پيوند ـ پيوند جامو کې
په همزولو کې ګرځېږم
که په ورانه کنډواله کې
پدې يخ کې ويده کېږم
ما څوک څه کوي غربته!
زه که مرم که پاتې کېږم
ـــــــ
نه مې پلار شته
نه مې ورور شته
نه مې بل د سترګو تور شته
بيا هم شکر دی خالقه!
يو مې مور شته
بل مې خور شته
پلار مې کال مخکې شهيد شو
د دښمن سره په جنګ کې
اخ، سپېرو خاورو ته لاړو
د افغان وطن په ننګ کې
چې پلارجان مې راپه زړه شي
سوې کوکې رانه وشي
لاس تر زنې غلی کېنم
له خپل ځان سره ژاړيږم
ما څوک څه کوي غربته!
زه که مرم که پاتې کېږم
ــــــــ
لوی اختر وي
خوشالي وي
خنداګانې وي مستي وي
د جومات په چوتره کې
کليوال سره راغونډ وي
د اختر په خوشالۍ کې
د جومات مخې ته پنډ وي
د عطرونو خوشبويي وي
د نکريزو بوی لګېږي
سپين کالي وي
تور بوټان وي
د سينګار توکي پرېمان وي
زه چې ځان ته فکر وکړم
په پيوند جامو شرمېږم
ما څوک څه کوي غربته!
زه که مرم که پاتې کېږم
ــــــــــ
د سهار اوه بجې وي
زه راغلی وم بازار ته
د لاسي ګاډۍ تر څنګ مې
لاس تر زنې غلی ناست وم
د يوې روپۍ ګټلو په ارمان وم
ځکه زه مې سرپرست د خاندان وم
په دې وخت کې را روان وي
ډلې ـ ډلې هلکان
سپين کالي تور واسکټونه
ښوونځي ته وي روان
زه چې دې صحنې ته ګورم
پټ په زړه کې خوشالېږم
خو چې ځان ته فکر وکړم
خپل راتلونکي ته ځورېږم
ما څوک څه کوي غربته!
زه که مرم که پاتې کېږم
ــــــــــ
د ګردېز يخه هوا وي
سخت ساړه وي
سخت شمال وي
دلته دا صورت حال وي
سپينې واورې را ورېږي
خو زما زړګی درازيږي
د خانانو بچي لاړ شي
په موټرو لرګي راوړي
ګرم کينې
ګرم څملي
زه له ډېرې بې وسۍ نه
ړنګه بنګه کنډواله کې
د مور غېږ کې ويده کېږم
ما څوک څه کوي غربته!
زه که مرم که پاتې کېږم
۱۳۹۷/۱۱/۱۶

{/slide}{slide=ياد}
ازاد شعر
اسدالله غيرت
له وړکتوب نه مې ترننه پورې
په خيال کې ډير يادونه وګرځول
دهريو ياد پر مخ به
زما دخيال دحجرې
دروازه بړنګه وه تل
ډيرو يادونو ته مې
دخيال حجره کې په کالونواوسيده ورکړي
تل مې هر ياد ته ورځ کې څوڅوځله
دخپلوسترګو له چينې څخه اوبه ورکړي
کله چې ځوان شومه په خيال کې مې يو ياد راشين شو
ديوه پاک يوه سپېڅلي ژوند بنياد راشين شو
يوداسې ياد چې له ګناه څخه امان راکوي
يوداسې ياد چې يادول يې ډيري ګټې لري
يوداسی ياد چې عذابونو ته مې نه  پريږدي
په لار غلطو قدمونو ته مې نه  پريږدي
اوس مې له خياله ټول يادونه ايسته وغورځول
تنها دمرګ ياد هغه ښکلی ياد
هغه سپېڅلی ياد
پکې ژوندی پاتې دی
چې دا فاني ژوندون مې
له ګناهونو بچ کړي
له عذابونو بچ کړي
۱۳۹۰-۱-۲۵ منداخيل

 

{/slide}{slide=غزل }
يو څوک زما لپاره
ورځ کې پنځه ځلې ، زما په حق کې  
د هر رنګ ستونزو څخه
د بچ کيدو په خاطر
د خوشحالۍ په خاطر
د يوې ښکلې زندګۍ په خاطر
د خدای ج په در کې دوه تنکي لاسونه
دوه ګلالي لاسونه
په عاجزۍ او په دعا جګوي
يو څوک زما لپاره
خدای ته سوالونه کوي
د هر لمانځه نه وروسته
يو ځوک زما لپاره
د ګريوانه لمنه
په سپينو اوښکو مينځي .
۱۳۸۹/۴/۷  منداخيل

{/slide}{slide=غزل }
زه اوستا يادونه ټوله شپه څراغ ته تېره کړو
نه راځي خوبونه ټوله شپه څراغ ته تېره کړو
ای خواږې شيبې ستا دليدو په هيله خدای پاک ته
ډير وکړوسوالونه ټوله شپه څراغ ته تېره کړو
ته چې بيلوې، زمونږ له غيږې نه ديارغيږه
مونږ به نوبيلتونه، ټوله شپه څراغ ته تېره کړو
مونږ ددې ارمان په خاطرخدايه په سجده باندې
راکړې جنتونه، ټوله شپه څراغ ته تېره کړو
کله کله زه اودالهام ښاپيرۍ دوه په دوه
ليکوغزالونه ټوله شپه څراغ ته تېره کړو
تل مو وي نيولي ای غيرته دالله در کې
دا خيرن لاسونه ټوله شپه څراغ ته تېره کړو
نيټه ۱۳۸۹-۴-۲۴
منداخيل

{/slide}


{slide=غزل }

دنیا مې ولیـــــــده، دنیا پکې هیڅ نه ښکاریده
یعنې د ستـــا یـوه مسکا پکې هیڅ نه ښکاریده

ځان ته مې پام شولو،هیندارې زه نیمګړی ښودم
وجود مې ولیــد مګر ساه پکې هیڅ نه ښکاریده

له جنګه ستړې موکۍ بیــــا وو خپل لاسونه لپه
دا ځل ښیرا یـې کړه، دعا پکې هیڅ نه ښکاریده

لاړم پر خپلـــو پښــو،او بیا راغلم د بل پر اوږو
ژوند مې ډېرخوږ ؤ خو وفاپکې هیڅ نه ښکاریده

یو څوک مې ولــــید د ژړا په نوم یې ژوند تیروه
یو څوک مې ولید چې خاندا پکې هیڅ نه ښکاریده

لکه چې اوس په کوم یو بل ښکلي مین دی بینا
نن ډیر بــدل وو نښه ستا پکې هیڅ نه ښکاریده

عثمان بـینا-پکتیا


{/slide}{slide=غزل }

ستا دردونه ستا یـــادونه ګلابونـه
اوسې زړه کې مې ګلونه ګلابونه

له راتګ سره دې سم پسرلی راغی
تا راوړي موسمونـــــــــه ګلابونــه

چې یوازې پکې مینه وي موجوده
راځئ جوړ مو کړو دا زړونه ګلابونه

توپېر نه لري دا لر بر پښتانه مې
راته ټـــول دي ګلابونه، ګلابونه

د سرې ویني بوی په شان لکه د عطرو
د شهیـد لالي زخمونــــــــــه ګلابونه

له ښاري ژوند څخه ستړی شوم عثمانه
د پکتیا خو مې وو غرونـــــــه ګلابونه
ــــــــــــــ
عثمان بینا_پکتیا


{/slide}

زیاتې مقالې …