امریکا چطورالقاعده و گروه تروریستی دولت اسالمی عراق وسوریه راایجادکرد؟

سیاسي
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نویسنده : ارجون والیا )Walia Arjun .)
منبع وتاریخ نشر : انفارمیشن کلیرنگ هوز » 72-60-7602 .»
برگردان : پوهند وی دوکتور سید حسا م » مل «.
 -------------------------------------------------------


 رنالد ریگن با مجاهید ین افغان
 شگفت انگیز وقابل تعجب ا
واقعا ست که میزان وسطح اگاهی جها ن ویا سیا ره ما ً
دراین پنج سا ل گذ شته تغیر کرده است واین تغیر فقط دریک موضوع اتفا ق نه ا فتاده
ا ست

ادامه در ضمیمه