نشر اعلامیه ازنام مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان ، جعلی و غیر مسوولانه است

سیاسي
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

به تاریخ اول ماه جوزا سال ۱۳۹۹ افغان جرمن آنلاین یک اعلامیه را از نام مجمع دانشمندان ومتخصصان افغانستان، از شهر پاریس فرانسه نشر نموده است. این در حالیکه موسسین و رهبری و کمیته های کاری این نهاد علمی و اکادمیک بیشتر در مادرید، المان، هالند وکابل تشریف دارند. خصوصاً نشر پیامها و اعلامیه ها از صلاحیت رهبری و بااجازه و تفاهم باایشان میباشد.

فرستنده این خط که لوگوی مجمع را هم در فوق (فرق) آن اویخته است، یعنی اساس صاحب بدون تفاهم ومشوره از روی احساسات چنین نوشته را به افغان جرمن انلاین داده اند. نام اساس در لست موسسین مجمع که در وزارت عدلیه ج.ا.ا. ثبت است، وجود ندارد، به ناحق خود را صلاحیتدار ارسال نامه ها معرفی میکند. درحالیکه رئیس، معاون و اعضای رهبری ازارسال آن هیچ اطلاعی ندارند. البته ابراز نظر درمورد قضایای کشور حق هر افغان بااحساس است، اما به نمایندگی از یک نهاد اکادمیک، ارسال نظرا ت شخصی از اعتبار علمی چنین نهاد میکاهد. محتویات این نامه(اعلامیه!؟) با پالیسی مجمع سازگار نیست، زیرا:

  • اولاً مجمع دانشمندان و متخصصان صرف یک نهاد علمی واکادمیک بوده، متمرکز بر مسایل رشد وانکشاف اقتصادی و اجتماعی، تحقیقات درعرصه های تخصصی ومسلکی، مشوره دادن به نهاد های سکتوری و نشر مقالات علمی وتدویر کنفرانسها، ورکشاپها و کمک به نهاد های علمی کشور میباشد.
  • ثانیاً مجمع در آن ایامی که سخن از ایجاد حکومت موقت، تدویر لویه جرګه وسایر مسایل بود، طرفدار انتخابات و تطبیق قانون بود، و به فیصله های کمیسونهای انتخابات احترام میگذاشت، از هیچ جناحی طرفداری نکرد وبه هیچ جناحی کلمات رد نگفت و نه هم در پالیسی چنین چیزی بود، هرگاه اعضای مجمع کدام موقف را اتخاذ کرده بودند، موضع شخصی شان بود نه به نمانیدگی از مجمع،
  • ثالثاً رهبری مجمع توافق بوجود آمده را نیز رد نمی کند و هر اقدامی که درآڼ تسامح، گذشت و اقدامات مبنی بر حفظ ارزشهای دیموکراتیک، و جمهوری و ایجاد صلح پایدار و ابرومند وجود داشته باشد تایید میکند.

درحالیکه محتویات نامه فوق تماماً مخالف موقف یاد شده است. در این نامه اصطلاحات نامانوس ایرانی مانند واژه، شهروند وغیره استفاده شده که خلاف پالیسی و ادبیات مجمع است. نامه مملو از اغلاط املایی است مثلاً عوض مرفه ، مرفع نوشته (دقت شود جامعه مرفع). در ادبیات دری کارگران، فارغان، محصلان، مدعیان . نوشته میشود درحالیکه درین نامه (هردو مدعین) نوشته شده، او در اخیر مینویسد:

فرانسه، پاریس !؟ در حالیکه معمول چنین است:

پاریس – فرانسه یا کابل- افغانستان و غیره . سایر اغلاط نیز وجود دارد . مجمع دانشمندان و متخصصان نمی خواهد به بیسوادی و کمسوادی متهم گردد.

دوست ما اقای اساس برخلاف پالیسی مجمع، به سیاست رفته و به انتخابات خط ابطال کشیده و به کمیمسیونهای انتخبات کلمه (بدنام) استعمال نموده است. او از رای گوسپندی و بزی میگوید، درحالیکه مجمع به هر فرد هموطن ما و رای انها احترام عمیق دارد و به کرامت انسانی شان توهین نمی نماید، پاکیزگی قلم وکلام را رعایت مینماید .

اما همه این را میپذیرند که متاسفانه با امضای این توافقنامه سیاسی به دیموکراسی و انتخابات اهانت شد، این توافقنامه شکل تسلیمی به لندغری را دارد و یک نوع تقسیم قدرت و باز کردن راه برای چپاول بودجه و داراییها است، که قصر سپیدار یک ملکیت میراثی پنداشته شد. حکومت باز هم تقریباً شکل دو سره را خواهد داشت و عوض نخبه سالاری سهمیه و شرکت در آن تبارز خواهد کرد، خصوصاً مسخرگی بالای رتبه مارشالی مشابهت به مارشالی فهیم را دارد و ادامه همان مارشالی است.

ولی تذکر ما این است که مجمع نباید در مسایل سیاسی دخیل باشد، بلکه صبغه وچهره علمی و تخصصی خود را باید حفظ کند. اعضای مجمع درین شرایط کرونا مصروف احوالگیری ودلداری از مجروحان و فامیل های شهدای شفاخانه صد بستری میباشیم. ما پیامهای مفیدصحی را به مردم در مورد کرونا پخش و نشر کردیم، توصیه های دوکتوران را اشاعه دادیم و به مردم مشوره های خوب و تلقین روحی دادیم. حتا در اوایل کرونا سلسله لکچر های ادبی را قطع نکردیم، تا مبادا جوانان روحاً افسرده نشوند( علیه استرس مبارزه کردیم) و دفتر مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان راتا مدتی زیاد باز نګه داشتیم. باید گفت که این منطقه شهر کابل متداواماً تحت حملات تروریستی تروریستان طالبی – داعشی است، از طرف دیگر به همکاری اعضای مجمع از امریکا ، اروپا وداخل کشور مبلغ چند لک افغانی به مستحقین و معلمین این منطقه کمک کردیم. نسبت مریضی کرونا و ناامنی دفتر مجمع موقتاً بسته شده فعالتیهای ما توسط گروپ واتساپ تنظیم میګردد. شما به تنهایی در پاریس دست به نشر یک اعلامیه زده اید. باید برای ناشر این اعلامیه   ګفته شود که هرگاه ما با هم جمع گردیم طی یک مجلس این نامه را مردود اعلان میکنیم. اقای اساس لطفاً در مسایل مرض و فقر - صلح و امنیت و جلوگیری از تفرقه و تعصبات با ما کمک ومشوره نماید، سیاست و ارسال نامه را بخاطر شهرت تان یک طرف بگذارید در افغانستان شرایط دشواری آمده است. از انشعاب و تفرقه در مجمع دانشمندان و متخصصان دست بردارید و به مسایل علمی و مسلکی و تخصصی عطف توجه شود تا کشور به کمک اهل علم ، عمل ودانش به طرف عمران وترقی پیش برود.

بااحترام

از طرف دفتر مجمع دانشمندان و متخصصان در افغانستان

کارته سه- کابل

دوم /جوزا/۱۳۹۹