تکنولوژى

تکنولوژى


فقیر احمد عزیزی
بشر امروز در عرصه های مختلف زندگی پیشرفت های چشم گیری کرده است بویژه در عرصهٔ تکنولوژی،

تکنولوژی دنیای مارا دیگرگون ساخت، حالا دیگر شمشیر دو دم، تیر و کمان، منجنیق و فلاخن، کارد و قمه، دشنه و نیزه و تبرزین کار آمد نیست زمان تفنگ و توپ و طیاره های خودکار و انواع اتم و سلاحهای شیمیایی و غیره است، سلاح های مخرب دسته جمعی که در یک چشم برهم زدن زمین را با دار و ندارش نابود میکند، سلاح های که از راه دور استفاده میشود و نیازی به حضور فیزیکی در صحنهٔ جنگ ندارد.

 هارپ یک پروژهٔ تحقیقاتی ست که در ظاهر برای بر رسی وتحقیق در بارهٔ لایهٔ Haarp
آیونوسفیر و مطالعات معادن زیر زمینی با استفاده از امواج رادیویی تاسیس شده است 
ELF/ULF/VLF ولی در واقع پروژهٔ با تکنولوژی
 با استفاده از أمواج رادیویی جنگ ستارگان به منظور کامل کردن یک سلاح جدید پایه گذاری گردیده است.

جنگ های که از امواج رادیویی، لیزر و نیروی مقناطیسی برای صدمه به نیروی مقابل استفاده کند به جنگ ستارگان معروف است و این نام را از فلمی به همین نام گرفته اند.

لایهٔ آیونوسفیر در بالاترین لایهٔ اتموسفیر قرار دارد (Atmosphere)
این لایه تشعشات خطرناک "ماورای بنفش" و "اکس ری" خورشيد را جذب کرده و مانند سقفی از ورود آنها به زمين جلوگيری می نمايد تا زندگی بر روی کرهٔ زمین امکان پذیر گردد. همچنین به دليل محیط الکتریکی موجود در آيونوسفير از اين لايه برای انعکاس امواج رادیوئی به اطراف زمین استفاده می شود. اگر این لایه به هر دليلی دچار اختلال شود تاثيرات بسیار زیادی بر روی زمین گذاشته و زيستن را مختل می کند.

سیستم هارپ طوری طراحی شده که بر روی آیونوسفیر تاثیر مستقیم داشته باشد، از نمونه های اين تاثيرات سرخ و گداخته شدن و يا ذره بينی نمودن لايه را ميتوان نام برد.
این سیستم در حال حاضر از یک مجموعه آنتن های مخصوص (١٨٠ برج آنتن آلمونيمی به ارتفاع ٥٠/٢٣متر) تشکيل و بر روی زمين وسيعی به مساحت ٢٣٠٠٠ متر مربع Alaska) در السکا نصب گرديده است.
 ELF/ULF/VLF این آنتن ها امواج مافوق کوتاه تولید و به آیونوسفیر پرتاب می کنند.
اصولا امواج آنتن ها پس از اصابت به آيونوسفير و بازگشت به زمين قادر اند نه تنها به عمق دريا بروند بلکه فراتر رفته و به اعماق زمين نيز وارد ميشوند و عملکرد آن بمانند "که امروزه ژئولوژیست ها Radio Thermographyرادیو ترمو گرافی است که برای اکتشافات مخازن مختلف شامل گاز و نفت استفاده می کنند.  وقتی يک موج کوتاه "راديو ترموگرافی" به داخل زمين فرستاده ميشود به لايه های مختلف برخورد کرده و آن لايه ها را به لرزه می آورد و از لرزش صدايی با فرکانسی مخصوص توليد و به سطح زمين باز ميگرداند و ژئولوژيست ها از صدای بازگشتی قادرند مخازن زيرزمين را شناسايی کنند.

با اين تفاوت که راديو ترموگرافی سيستمی است که با قدرتی به کوچکی ٣٠ وات لايه های زير زمينی را به لرزه درمی آورد و حال آنکه هارپ سيستم فوق العاده پیشرفته تری است که همان لايه های زمين را می تواند با استفاده از قدرتی برابر با ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (یک میلیارد) تا,١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ده میلیارد) وات بلرزاند! بدیهی است که هر چقدر قدرت امواج بیشتر می شود، تاثیراتش بر روی آیونوسفیر و اثرات ذره بینی آن بالاتر می رود.
 
پس متوجه می شویم که آيونوسفير گداخته شده (به رنگ سرخ ديده می شود) و سپس مثل يک قلب شروع به تپش ميکند و از اين تپش ها، فرکانس های فوق کوتاه توليد شده که پس از اصابت به زمين به داخل آن نفوذ مينمايد و زمین لرزه و خرابی تولید میکند.

برای درک چگونگی ايجاد زمين لرزه به این مثال توجه کنید: وقتی شخصی صحبت ميکند، اول تارهای صوتی او ميلرزند (مثل لرزش های ايجاد شده در آيونوسفير). از اين لرزش فرکانس صوتی توليد شده و پس از اصابت به پرده گوش شنونده، پرده گوش او را ميلرزاند (مثل به لرزه در آوردن لايه های زير زمين به سبب اصابت فرکانس های توليد شده از آيونسفير) و سپس در گوش صدا توليد شده و شنونده آنرا میشنود.

با کمی فکر کردن می توان متوجه این شد که تکنولوژی هارپ "با خاصیت معادن يابی" برای پیدا کردن مخزن های گازی و نفتی ساخته نشده است! زیرا برای پیدا کردن مخازن نیاز به یک میلیارد وات نیست و يک ترموگراف برای اين کار کافيست. با توجه به تاثیرات هارپ بر روی آیونوسفیر و نهایتا تاثیرات آن بر روی زمین و وضعیت آب و هوا، می باید در مورد این تکنولوژی کمی جدی تر فکر کنیم. این تغییرات شامل خشکسالی در مناطقی که تا به حال بی سابقه بوده است، بارندگی های سیل آسا در جاهایی که به خشک بودن معروف هستند، طوفان ها و سونامی ها و ساده تر از همه ایجاد زلزله را ميتوان برای هارپ به شمار آورد.

 ناگفته نماند که امواج بازگشتی از آيونوسفير، پس از ورود به عمق دريا ميتوانند صدمات جانی برای موجودات دريايی، به خصوص نهنگ ها و دلفین ها را در بر داشته باشند.
1-      ايجاد موجExtreme Low Frequency) ELF با فرکانس از ١ تا ٢٠ هرتس به توسط آيونوسفير، که با برخورد امواج هارپ توليد شده و سپس به زمين فرستاده می شود و تا اعماق ٣٥ کيلومتری زمين نفوذ نمايد که پس از برخورد به لايه های مختلف زير زمينی توليد صدا نموده و در پی آن ايجاد زلزله می نمايد.     
٢-  با قابلیت تکنولوژی "ترموگرافی" می تواند کلیه اطلاعات معدن های زیر زمینی کرهٔ زمین را در اعماق کم شناسایی کند و کلیه تاسیسات زیر زمینی کشورهای دیگر را دقیقا زیر مطالعه قرار دهد.
٣- ايجاد سونامی، خشکسالی، آتش فشان، سيل ها، طوفان هايی نظير طوفان کاترینا در نیواورلئان. New Orleans طوفان گانو عمان .
٤- انتقال نيروی برق از محل تاسيسات هارپ به نقطهٔ ديگر از زمين و همچنين انتقال برق از زمين به ماهواره ها.
 ٥- ايجاد اختلال و کنترل فرکانس های نوری مغز در سطوحی به وسعت شهرها و کنترل انسانها از راه دور و ايجاد "غش" و توليد "وهم" در مغز انسانها.
 ٦- ايجاد اختلال در جريان برق و قطع برق شهری و اختلال در کار کامپيوتر هواپيماهای مسافربری جت های جنگنده، کشتی ها، زير دريايی ها و غيره.
 ٧- ايجاد انفجار های بزرگ زیر زمينی با قدرت بمب های اتمی و بدون توليد اشعه های .Radioactiveرادیو اکتیف
 ٨- اختلال درعملکرد طبيعی آيونوسفير که چرخش زمين را در کنترل دارد. احتمال بسيار ميرود که درصورت دستکاری های متناوب تاثيراتی در حرکت چرخشی زمين ايجاد گردد، بدين صورت که يا چرخش را سرعت بخشيده و يا کند نمايد.
٩- ايجاد ديوارهای راديويی ضد هواپیما و ضد موشک.

 می توان به راحتی گفت که همه اسلحه های جنگی معمول و متداول امروزه در مقابل با اين تکنولوژی جديد کاملا متروکه به شمار ميايند به گونه ای که "هارپ" ميتواند با يک عملکرد کليه کامپيوتر های يک هواپيما را از فواصل دور از کار انداخته و آنرا سقوط دهد.

با دقت متوجه ميشویم که هارپ استفاده های زیادی بعنوان تهديد و يا سرکار گذاشتن کشورها دارد. مثلا می خواهند به کشوری حمله کنند در اين صورت برای جلوگیری از مزاحمت احتمالی کشور همسايه برای آنها زمين لرزه آورده و با سرکار گذاشتن آن کشور، برنامه های شوم خود را اجرا کنند.

همانطور که گفته شد ارتعاشات راديويی هارپ باعث سرخ شدن لایهٔ آيونوسفير شده و اين لايه را به نوسان در می آورد.
اين نوسانات به نوبهٔ خود موجب صدا با فرکانس های کوتاه از ١ تا ٢٠ هرتس می شوند که فرکانس
Extremely Low Frequency/Ultra Low Frequency   ELF/ULF نام دارند. این فرکانس ها پس از نفوذ به زمين، زمین لرزه ايجاد می کنند.

هزینه های این پروژه مشترکاً از طرف نیروی هوایی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا، آژانس تحقیقاتی پروژه های دفاعی پیشرفتهٔ آمریکا و دانشگاه آلاسکا است. لازم به یادآوریست که سیستم "هارپ" در کشورهای گرین لند، ناروی، روسیه و همچنین در روی بعضی از ماهواره ها به جهت فلج کردن سيستم راديويی هواپيما ها و نهايتاً سقوط آنها استفاده ميگردد.

عزیزی غزنوی
تورنتو کانادا

لوستل شوی 1318 ځله

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي