نوع جدید کائنات کشف شد

نوع جدید کائنات کشف شد

دانشمندان امریکایی از دانشگاه "میشیگان" نوع جدیدی از کائنات را تشریح کرده اند که در آن هیچگونه تعاملی هسته ای وجود ندارد.
به گزارش اسپوتنیک، با وجود این واقعیت که وجود زندگی فقط در موجودیت مقادیر خاصی از ثابت های فیزیکی امکان پذیر است اما، مدل نظری پیش بینی می کند که تعامل ضعیف برای ظهور موجودات زنده ضروری نیست. متن این مقاله در نشریه ای

BioRxiv منتشر شده است.
به خوبی روشن است که ثابت های بنیادی فیزیکی که قوانین طبیعت و خواص ماده را توصیف می کند، دارای ارزش های است که نمی توان در چارچوب نظریه های فیزیکی مدرن آن را توضیح داد.
با این حال، تعدادی از فیزیکدانان معتقد اند که کائنات دیگری با "تنظیمات" متغیر وجود دارد که ممکن است برای زندگی کردن نامناسب باشد.
در عین حال، تعدادی از مقالات علمی نشان داده اند که اگر بسیاری از ثابت های فزیکی در محدوده وسیعی تغییر نمایند، ممکن است کائنات بالقوه قابل پذیرش با مقادیر متفاوتی از ثابت ها بوجود آید.
با این حال، کیهانشناسان معلوم نمودند که در جایی که تعامل ضعیف به کلی موجود هم نباشد، باز هم می تواند قابل زندگی باشد.
در دوران سنتیز هسته ای، برخی از پروتون ها و نیوترون ها از طریق اتم های موجود در هسته های سنگین عبور می کنند.
در سیاره ای ما، برعکس، پروتون ها به طور فعال در ترکیب عناصر به طور مثال " لیتیوم " شرکت دارند. پسانتر، پروتون ها و نیوترون ها آزاد می شوند تا (هیدروژن سنگین) را تشکیل دهند. دومی سوخت ستارگان را که" تکامل آنها به دلیل تعامل قوی است" تامین می کند. از آنها کاربن و دیگر عناصر لازم برای زندگی بوجود می آید.

لوستل شوی 1503 ځله Last modified on سه‌شنبه, 03 دلو 1396 21:13