منشا جهان ؛ زمین و حیات

منشا جهان ؛ زمین و حیات

پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« فصل دوم

درک از طبیعت توسط ارسطو :

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 68 ځله Last modified on جمعه, 06 عقرب 1401 21:48
دې ته ورته نورې ليکنې « منشا جهان ؛ زمین و حیات