ضرورت شدید بشریت به علم «فوسیل شناسی»ی فرهنگی

ضرورت شدید بشریت به علم «فوسیل شناسی»ی فرهنگی

محمد عالم افتخار 

علوم ساینتفیک؛ هر کدام تاریخچه کمابیش متفاوتی از هم دارند. علم طب که اکنون به هزاران زیر شاخه تخصصی گسترده و حجیم انکشاف کرده است؛ دارای مبادی بسیار قدیمی میباشد و اما علم فوسیل شناسی که بخشی اساسی از دیرین شناسی است؛ به لحاظ مبادی از علوم بسیار جوان به شمار می رود.

بقیه در ضمیمه

 

لوستل شوی 86 ځله Last modified on دوشنبه, 15 جدی 1399 17:14