دلیل که بعد از بارندگی سرکهای کابل به دریاچه تبدیل می شود

دلیل که بعد از بارندگی سرکهای کابل به دریاچه تبدیل می شود

نوشته کریم پوپل

خاک مرکبی اسفنج مانند است که داری  بافت ، ساختمان ، دانه ، مقدار ریگ ، و مقدار خاک در سطح زمین می باشد. در صورت مداخله انسانها بخصوص ساختمانهای سمنتی ، قیر ریزی ، راه عبور ومرور خاک تخریب شده  تمام مجرهای خاک مسدود گردیده آب جذب نمی شود..

دلیلکه خاک آبرا جذب نمی کند و آنرا از بالای خود می راند قرار ذیل اند.

 ۱.خراب شدن ساختمان خاک و سخت شدن سطح زمین می باشد .

۲. کابل شهرهموارنبوده آب از کوه ها شدت یافته به جاده ها که مملو از کثافات و مواد فاضله است  می ریزد، که جذب مواد سنگین و به شدت که سرازیر میشود ناممکن است.

۳. عدم کانالیزاسیون عصری و زیر زمین که به دریای کابل رابطه داشته باشد.

۴. در صورت که پلاستیک  بوتل وغیره اشیای پلاستیکی ، چوبی و تکه ای  در روی جاده ها باشد مجرا های که به جوی یا کانالیزاسیون رابطه داشته باشد فورا مسدود گردیده بازهم مشلات بوجود می اید.

۵.عدم مراحات شهری شدن وساختمانهای بدون مجوزقانونی عدم مجراهای فنی اب درساختمانها ی کوهی. عدم تلاش شاروالی و مردم در بازنگاه داشتن جوی ها و مجراهای آب.

۶.عدم فرش سبز در دو طرف جاده ها ، خانه ها و کوچه ها

این مسله درشهرهای بزرگ شرق دور، هند ،پاکستان ، بنگله دیش ، سرلانکا وغیره نیزوجود دارد.

 

لوستل شوی 67 ځله Last modified on یکشنبه, 25 عقرب 1399 20:19