‏             جبرالیک اسید یا جبرلین ،هورمون تولید ریشه ساقه وگل

‏ جبرالیک اسید یا جبرلین ،هورمون تولید ریشه ساقه وگل

جیبرلیک اسید یا هورمون جیبرلین دارای فورمول کیماوی C19H22O6 میباشد . این ماده تنظیم کننده رشد نباتات است که در گیاهان مختلف اثراتی از جمله طویل شدن حجرات ، طویل شدن ساقه ها، بهبود برگ دهی، شکستن خواب و تحریک بذر به جوانه زنی و گل نمودن و ریشه کشی دارد.

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 104 ځله Last modified on شنبه, 03 عقرب 1399 21:03