در ګذشت غمناک

در ګذشت غمناک

یکی از زنان مبارز، یکی از بنیان ګزاران جوان آن زمان سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ویکی از معلمان سابقه دارمعارف کشور حفیظه شوریده به عمر هفتادودو سالګی در شهر فرانکفورت المان پدرود حیات ګفت ؛

اوبیش از چهل سال درراه تشکیل کورسهای سواد آموزی برای زنان، تاسیس وتقویت انجمن های سازمان دیموکراتیک زنان بخاطر مبارزه در راه رهایی از استبداد و بی عدالتی رزمید،وبیست سال در تربیه اولاد میهن خدمت نمود.

او ریئسه سازمان دیموکراتیک زنان افغانستان ولایت هرات، مدیره کودکستانهای هرات و یکی از کادرهای سازمان دموکراتیک زنان افغانستان بود، بعدازناګزیر شدن به ترک وطن

نیز آرام نه نشسته وبحیث مسوول سازمان زنان فرانګفورت در میتنګ ها و جلسات شورای مهاجران افغان شرکت فعال نموده علیه نیروهای عقبګرا و مداخلات کشور های خارجی در افغانستان موضعګیری قاطع و اشتی ناپذیر داشته است

او در زندګی شخصی سه دختر که دو ی انها پیداګوګ،یکی مهندس، و دو پسر که یکی مستشار اقتصادی و دیګری دکتور طب است به جامعه تقدیم نموده است .

او تا پایان عمر یک زن وفادار و پشتیبان مبارزه همسر و خانواده و حزب دموکراتیک خلق افغانستان باقی ماند واز سایت ها ، نشرات و نیروهای چپ پشتیبانی نموده وشیفته ترقی ،آزادی،استقلال ، عدالت اجتماعی بوده ودر حسرت تامین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورش بود.

 روحش شاد و خاطراتش زنده خواهد بود

لوستل شوی 75 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « ښکلی کنړ