یاسین زی

 

نه یی پیژنمه خدایه
چه قاتل زمونږه څوک دی

دا څوک شولو پر دی
او خپل زمونږه څوک دی
په هر ځای دخاورو لاندی
په هر ځای مو تنی بیلی
له چا لاړشو چا ته ورشو
منزل زمونږه څوک دی
څوک مو په یوه
او څوک مو په بل تپی

ملګرو د دوه مخوپه سیاست کی
یاراومل زمونږه څوک دی
څوک د کرسی او څوک د جب شول
غلا ما ن نه معلومیږی
جه غازی او اتل زمونږه څوک دی
بی ګناه مو کور ورانیږی
اوپیغلی موکنډ یږی
ګټو نکی زمو نږه څو ک
او غل زمونږه څوک دی
څوک د سره وحشی سره همراز
څوک دتورو
پوه زمونږه څوک شو
او جاهل زمونږه څوک دی
یاسین زی

لوستل شوی 8108 ځله Last modified on چهارشنبه, 28 سرطان 1396 21:44
دې ته ورته نورې ليکنې « سیدمنتظرشاه روح الله »