مطيع الله روفي

 

 

ســــــــــــتړی مـــــــــــــه شــــې بخــــــــــــتوره

تا تـــــــــــــــه مـــــــــوږ سترګې په ﻻر يـــــــو

د راتـــــــــــــــــــــــــلو دې انــــــــــتظار يـــــــو

ځان ســــــــــــــره راوړه ســــــــــــــــــوکالــــي

چــــــــــــــــــــــې شــــــــــــي ورکه بد حالـــــي

نيکمرغي مـــې د افغان ولـس نصيب کړه

افغانان يـــــــــــو له بل ســــــــــره حبيب کړه

نــــــــــــور به اوسي کــــــــــړاونه تــــــــر کله

دغــــــــــــــــه برخـــــــــــه ازلي يې کــړه بدله

نور يې خلاص کړه د وختونو دګردان نه

د فلـــــــک د تکليفونـــو سخت ګذران نه

رؤفي باندې د ســــــــــولې زيـــری وکـــړه

مقدر مــــــــــې د افغان ټبر نـــور ښه کـــړه

مطيع الله روفي

لوستل شوی 8309 ځله Last modified on پنجشنبه, 29 سرطان 1396 13:58