وروستي مطالب

آزمـــون

سه‌شنبه, 05 حمل 1399 19:18

 شاعر : سمیع الدین افغاني

څه رنګینه شان موقعه ده

د تـاریخ حساس شیبه ده

بازی قدرت

دوشنبه, 04 حمل 1399 21:11

 

بهر قدرت بازی های خانه ویران تا به کی

خلق رنجور وطن با آه و افغان تا به کی

برشدی بر قدرت و ثروت با ریب و ریا

میکشی با نام دین خلقی به عصیان تا به کی

بهار

دوشنبه, 26 حوت 1398 22:47


گرچه از گل دامن پُر تا کمر دارد بهار‎
در نگاه ما رخ و رنگ دگر دارد بهار‎
برگریزان نشاط آرزوی عالمی ست‎
یکقلم گویی ز حسرتها ثمر دارد بهار

کوچیان

دوشنبه, 26 حوت 1398 22:43
 

کوچیان څه لري په ژوند کې چې به ډار کا
یا سـوچـونـه په صحرا کې د هـر خار کا

د پاولیو نغمې

جمعه, 23 حوت 1398 11:51

 

زلمی نصرت

دنمارک

د مـسـتـیـو شـور را جـگ شــو، د پــاولــیــو لـه نـغـمـو نــه

جــنـکـۍ پـــه نـڅـیـدوشـوې، د شـپـیـلۍ لـــه غـــږیـــدو نـــه

اگر زن نیست؛ انسان چیست؟!

سه‌شنبه, 20 حوت 1398 23:06
محمد عالم افتخار
 
 
پیوست زینهء 48 کتاب «گوهر اصیل آدمی»
 
 
در سال 1353؛ شخصیت ها و تشکلات زنان روشنفکر جوزجان به حمایت سازمان های روشنفکری ی شهر شبرغان از 8 مارچ (روز بین المللی زنان) طئ گردهم آیی ای گرامیداشت به عمل می آوردند. از من خواسته شد تا قطعه شعری؛ در اختیار آنان  قرار دهم

پیروز باد رزم زنان افغان

دوشنبه, 19 حوت 1398 14:06

 

   اهدا به کمیتهء زنان مبارزوآزادهء مقیم دنمارک

     عبدالفتاح سکندری(   ف.بری)

               پیروز باد رزم زنان افغان

ززن گویم که وصفش بهترین است       به پای اقدسش خلد برین است

زخون و شیره جانش دهد جان           بُوَد مهد بقا ی نسل انسان

زن

یکشنبه, 18 حوت 1398 20:12

عزیزی غزنوی 

دارد نوید مایۀ خلقت مقام زن
کوبند طبل دولت هستی بنام زن
رمز کمال عالم و آدم نهفته اند
در پرده های عاطفۀ بی لگام زن