وروستي مطالب

سندره

جمعه, 10 جوزا 1398 20:01
یرویس نجیبي
لږې رو خو له اکثرو نه سندره
جوړوم دې له خبرو نه سندره
ستا خبرې مرغلرې کیف به وکړي
جوړوم چې مرغلرو نه سندره

خرمیله

جمعه, 10 جوزا 1398 19:49


د ا نسان کمی راغلی خرمیله جوړ په کابل دي
د ثروت پرسرجنګونه د ارزالو یو تر بل دي
دځنګل قانون چلیږي هرزورواک وکیل وزیر دي
اساسی قا نون پا یما ل دزورواکو تر هر پل دي

 

پاتې په ضمیمه ‍ې

څوک پوه نه وو

سه‌شنبه, 07 جوزا 1398 20:24

 

ته وې جوړ له سخت ډبرو څوک پوه نه وو

ته وې غوټه د ټول ستونزو څوک پوه نه وو

پر شتمنیو دې  یرغل ؤ له هر لور

ته ارزښت وې په ارزښت دې څوک نه پوه وو

چوکۍ

یکشنبه, 05 جوزا 1398 19:09

یرویس نجیبي 

شرپسند ناموس پریدي چوکۍ ګټي
په سرونو قدم ږدي چوکۍ ګټي
منم شراب ګناه ده خو ملا صیب
د قاتل ګناه بښي چوکۍ ګټي

فتنه و غوغا و شر

یکشنبه, 05 جوزا 1398 19:07

 

کی بود زیبت قبای سروری ای خیره سر

از برای ثروت و قدرت بیفگندی شرر

از چپاول از فساد مشهور و دارا گشته ای

از وفا و علم و دانش آه نداری در جیگر

فردوسی

سه‌شنبه, 31 ثور 1398 17:25
 
عزیزی غزنوی
 
شنیدم که فردوسی نام دار                      
به سی سال زحمت بسر برد کار
بیاراست شهنامۀ جاویدان                              
به محمود غزنه بداد ارمغان

ځه کنه

دوشنبه, 30 ثور 1398 22:06
 
ځه کنه یو غر راباندې واړوه
ومی سیزه لمر راباندې واړوه
ناست یم کیفیت کې ماښامو سره
نه ځمکه په سر راباندې واړوه

قاتلین خلق افغان

شنبه, 28 ثور 1398 14:56

منظومه ‌ء که تقدیم میگردد ملهم از داستان واقعیست که محترمه داکتر صاحب انار کلی نماینده مردم در ولسی جرگه و اشتراک کننده لویه جرگهء صلح در یکی از مصاحبه هایشان با  اشک آه بیان داشتند.

 

                       

وه چه درد ناکست درین مرزکهن       قصه خونبار امروز وطن

از بدخشان قصهء دارم غمین             از بلاد کوهسار نازنین