وروستي مطالب

مخمس بر غزل حافظ

سه‌شنبه, 23 میزان 1398 19:51
 
بر قد سرو رسایت ثمری نیست که نیست
آب لعل لب تو در گهری نیست که نیست
نمک حسن تو در سیمبری نیست که نیست
روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
منت خاک درت بر بصری نیست که نیست

د لایق صیب نويیمې زیږد کلیزې ته ډالۍ

پنجشنبه, 18 میزان 1398 19:19

 

پښتنې میندې دې پاڅي زوی د ې راوړي

د لایق پشان یو ستر زوی د افغان

هسې زوی چې ویاړ، شمله د ټول ملت وي

ویاړ د ووړ وي، ویاړ د زوړ وي ویاړ د ځوان

مخمس بر غزل بیدل

سه‌شنبه, 09 میزان 1398 17:42
 
بایدم سیر کمال فطرت عالم کنم
شیشۀ دل را سخن پرداز جام جم کنم
خویش را از اختلاط ناکسان بیغم کنم
بعد ازین ازصحبت این دیو مردم رم کنم

هیندارې

پنجشنبه, 04 میزان 1398 17:44
عبدالملک پرهیز
هېنداره یم د ژوند زه حقایق  بیانوم
تصویر د ښه او بدو برالا څرګندوم
چې ځان وینې هینداره کې غصه شې ولې ماته
زه هرڅه په خپل شان او بې ریا انځوروم

فقر

جمعه, 29 سنبله 1398 19:22

عزیزی غزنوی 
هر کجا فقر و جهل سایه فگند
مردم اکثر دروغ می گویند
رهبر و والی و رئیس و وزیر
تا به عسکر دروغ می گویند
مفتی و مولوی و واعظ شهر

غم

چهارشنبه, 27 سنبله 1398 19:31

لا چې څومره ډېر زړیږي لا مستیږي
دا بد بخته درد د اور واخلي بلیږي
سترګې پټې کړم چې خدایه ته یې هېر کړې
غم دې ومسکیږي وخاندي خندیږي

ریاست طلبان

چهارشنبه, 27 سنبله 1398 19:20
         
گر تو ریاست طلبی  فطرت عالی بنما
نه مقامیست زبهر هوس و کبر و هوا
بَنَگرخویش به‌آیینهء کردار دریاب
مر ترا است همان منزلت و مهر و صفا

وخت تېرېږي

چهارشنبه, 20 سنبله 1398 20:32


را په ياد شي ها وختونه چې به موږ مينه کوله
د رامبېل ګلونو خواته مو د زړه خواله کوله
د نارنج پر څانګو ناستې د غوټيو پونډکونه
موږ پر شونډو د سرو پاڼو د مچکو کرکوله