وروستي مطالب

همنوایی

یکشنبه, 12 حمل 1397 18:12

            
گاه آن آمـــــد که فکرهمنوایی  داشتن           
کینه و بغض وتعصب را زسربر داشتن
ازخصـومت بر شده برورطۀ محووفنا           
 بس جفا باشد که تخم کینه بردل کاشتن   

ومنه:

یکشنبه, 05 حمل 1397 18:15

عبدالغفور امیني

دابه منم چه ستا په مینه ګرفتاریمه زه

تل پاته کیږ م ستا په مینه وفادار ومنه

ستاپه خاطر زه یم بیزار او بی نیازدهرڅه

تا زه یوازی نه پریژدم زما نګار ومنه

دازه منم چه ته می روح اوته می تن شانته یی

ستا په مینه یم ولاړ او استوار ومنه

که رانه لیری شی خالی دڅو شیبو له پاره

یمه راتلوته انتظار شپه تر سهار ومنه

یمه ودان ستا دمینی دګرمی په خاطر

که نه ورانیژمه کومه دا اقرار ومنه

تاچه منلی یم په مینه یوی ورځی نه دی

یم تر قیامته ستا دمینی خریدار ومنه

بغیر له تا زما په ژوند کومی مضمون نشته دی

زه ستا دمینی قربانی ته یم تیار ومنه

که ستا په مینه کی دوصل امیدونه نه وی

امینی شانته وژل کیژمه ناچار ومنه

غبرګولی ۲۰۱۱

 

بهار

شنبه, 04 حمل 1397 10:56

فقیر احمد عزیزی غزنوی

خیمه زد باز خالقانه بهار
با هیاهوی شادمانه بهار
مردگان را حیات می بخشد

پسرلي ته

شنبه, 04 حمل 1397 10:53

وږمې د پسرلي دي دا جامونه ډک د څکو دي

غمونه له زړه ورک کړو دا شیبې د خوښېدو دي

دا څه دي په پیالو کې دا له کوم جوهره جوړ دي

 

نوروز بر همګان مبار ک

چهارشنبه, 01 حمل 1397 23:19

  نوروز بر همګان مبار ک

نو روز تان مبارک این جشن باستانی

هر روز تان نوروز  با عیش و کامرانی

دارد بری امیدی که امسال خلق افغان

نوروز دل افروز

شنبه, 26 حوت 1396 00:19


فقیر احمد عزیزی غزنوی

نوروز ای اِلهَۀ دوران خوش آمدی
در باغ و راغ و شهر و بیابان خوش آمدی
با زایش و شگفتن و با رویش حیات
ای جان پاک حضرت جانان خوش آمدی
نیروی کردگار جهانی تو بیگمان

حقیقت وجود

پنجشنبه, 24 حوت 1396 18:04

 

از هزاران درهزاران نطفه یک واحد منم

در میان صد هزارانِ دیگر یک هم تویی


دیگ ارث من ز اجدادِ بسی جوشیده است

قطره ای از چشمه ساران نیاکانم تویی


خون خالص، خون نا خالص همه جعل و فریب

آیت زیبای انسانی منم و هم تویی


ما همه زنجیر هستی را تجسم داده ایم

رنگ و شکل حلقه ها بی معنی اند، آدم تویی


نسل دیگر جوش دیگر دارد و ساز دیگر

نه ابد من زنده ام ، نهِ هم مدام الدم تویی


پوهندوی شیما غفوری

۱۸/۲/۱۳


 

غزل

چهارشنبه, 23 حوت 1396 19:19


فقیر احمد عزیزی غزنوی

می تواند حریف ما گردد                
هر که  با خویش آشنا گردد
نیست ما را تعلق هستی                            
تا لجنزار ما جرا گردد
آورد سود جاویدانه بکف