وروستي مطالب

دا لغمان دی

شنبه, 05 دلو 1398 19:04

شاعر : سمیع الدین افغاني
دا منظر چې معلومیږي دا لغمان دی
دا د پوهې معرفت لوی دبستان دی
لوی تاریخ د تمدن لري په زړه کې
ابادي یې زمونږ دئین په هرزمان دی

غزل

یکشنبه, 29 جدی 1398 23:37
 
راشـه ای نـاصـحه لــه مـسـتـانو سـره مــل شـه
یا د خدای څراغ شه په دې توره شپه کې بل شه
خـوښ یـم لـه ساقي سـره، سپیڅلې مـیـکـده کې
تـه هـم دلـتـه راشـه، زما د زړه د کعبې پـل شه

کـوډګـر

پنجشنبه, 26 جدی 1398 22:49
رواښاد محمد يوسف خدمتګار مزدورزوى

پـه مسـتۍ کې تـوبـې باســم چې تـوبـې مې پـه تـوبـوشي
چـې بـې ځـانـه شـم را پـاڅـــم پـنجـرې پـه ماتــیــدو شي

ازلیت

پنجشنبه, 26 جدی 1398 22:46

 

سیدعبیدالله نادر

د خدای تعالی په ثنا او ضفت کې

 

کال ۱۳۷۶پیښاور            

درنه چوپتــــیا کــــې ، دا د لوی آسمـــــان

ستا د قدرت او عظمـــــــت ، نښــــــــي دي

د عبرت ګذر ګاه

یکشنبه, 22 جدی 1398 19:18

 

سیدعبیدالله نادر

له ســترګو می د اوښــــکو دریابونه ، لـــکه باران ځي

چې وینمه له مخي می ، څــــه خواږه خواږه یاران ځي

د عبرت نښـــي به نور څـــه وي ، ګذر ګــاه کې د دنیا

یو په یو چې مو لــه مخي ، هره ورځی آشــــنایان ځي

غزل

شنبه, 21 جدی 1398 19:26

 

یو خوږ یاد مخې ته دنگ شو د سرو میو جام مې ړنگ شو 

زړه مې تنگ شو میکده کې له پیالوسره مې جنگ شو

 

د ساقي خوږې خبرې د بې سوره نغمې ترنگ شو 

شوه خوره تیاره پر سترگو ساقي هم رانه په څنگ شو

دام وه

جمعه, 20 جدی 1398 21:00

تر داره

دوشنبه, 16 جدی 1398 22:14

 

څه چې څښلې ما د سترگو په پیالو کې

هغه څښلی دې تا کله په جامو کې

 

هسې تش ځانته میخور وایې چې زه یم

په یو جام باندې بې هوش شي میکدو کې