وروستي مطالب

دکرکټ سرود

شنبه, 01 ثور 1397 15:06

نجم الرحمن مواج

ـــ ـ ـــ

کرکټ مینه پیاوړې

استعداد موغښتلئ

ډګرمودئ ګټلئ

درکرکت جهانی پرقوت وتوانیم

په غبرګه سره وایو

د زړه دردونه

چهارشنبه, 29 حمل 1397 20:48

ایسار ی می کړی اوښکی چې له سترگو نه تویږی
اوبه چی توفانی شي په  بندو نه ایسارېږي


یو هیله می تل دا  وه ددی وران ویجار وطنه
وږمې د کندوالو یی تر مدفن  مې و رسیږي

جشن آلو

سه‌شنبه, 28 حمل 1397 19:22

فقیر احمد عزیزی غزنوی
شکوفهٔ گل آلوست شهر سرشار است
بهشت روی زمین یا دکان عطار است
مسیر کوچه و باغ و کنار چشمه و جوی
به هر طرف نگری غنچه بیز و گلزار است
کَنند از بُن و بیرون باغ  اندازند
هر آنچه هرزه گیاه است یا خس و خار است
بهار آمد و جوش گل و شگوفه ببین
فضای غزنه چو باغ بهشت انگار است
ندیده یی تو بهاران غزنه را باری
که سنگفرش و بیابان و شهر گلبار است
فراز قُلهٔ کُهسار و دشت و باغ و دمن
شکوفهٔ گل آلو و عطر اشجار است
به سیر فصل گلِ آلو ای عزیز بر آ
که وقت عیش و تماشای آلو بازار است
فقیر احمد عزیزی غزنوی
10 اپریل 2018
تورنتو کانادا

طومار دغا

چهارشنبه, 22 حمل 1397 14:35


دردا که درین ملک دیګر عافیتی نیست
از معرفت و حسن ادب خاصیتی نیست
پیوسته بوند در پی تفتین و دو راهی
آنانکه به صلح و سلمش منفعتی نیست

بڅرکی

سه‌شنبه, 14 حمل 1397 22:04


فقیر احمد عزیزی غزنوی

پاس په سر د جهان غرونه ایښودل
له ختیزه تر لویدیزه ځغلېدل

را ایستل په غاښو ځیرمې د پولاد
پرهارونه د ناسور په ځان منل

همنوایی

یکشنبه, 12 حمل 1397 18:12

            
گاه آن آمـــــد که فکرهمنوایی  داشتن           
کینه و بغض وتعصب را زسربر داشتن
ازخصـومت بر شده برورطۀ محووفنا           
 بس جفا باشد که تخم کینه بردل کاشتن   

ومنه:

یکشنبه, 05 حمل 1397 18:15

عبدالغفور امیني

دابه منم چه ستا په مینه ګرفتاریمه زه

تل پاته کیږ م ستا په مینه وفادار ومنه

ستاپه خاطر زه یم بیزار او بی نیازدهرڅه

تا زه یوازی نه پریژدم زما نګار ومنه

دازه منم چه ته می روح اوته می تن شانته یی

ستا په مینه یم ولاړ او استوار ومنه

که رانه لیری شی خالی دڅو شیبو له پاره

یمه راتلوته انتظار شپه تر سهار ومنه

یمه ودان ستا دمینی دګرمی په خاطر

که نه ورانیژمه کومه دا اقرار ومنه

تاچه منلی یم په مینه یوی ورځی نه دی

یم تر قیامته ستا دمینی خریدار ومنه

بغیر له تا زما په ژوند کومی مضمون نشته دی

زه ستا دمینی قربانی ته یم تیار ومنه

که ستا په مینه کی دوصل امیدونه نه وی

امینی شانته وژل کیژمه ناچار ومنه

غبرګولی ۲۰۱۱

 

بهار

شنبه, 04 حمل 1397 10:56

فقیر احمد عزیزی غزنوی

خیمه زد باز خالقانه بهار
با هیاهوی شادمانه بهار
مردگان را حیات می بخشد