وروستي مطالب

پسرلي ته

شنبه, 04 حمل 1397 10:53

وږمې د پسرلي دي دا جامونه ډک د څکو دي

غمونه له زړه ورک کړو دا شیبې د خوښېدو دي

دا څه دي په پیالو کې دا له کوم جوهره جوړ دي

 

نوروز بر همګان مبار ک

چهارشنبه, 01 حمل 1397 23:19

  نوروز بر همګان مبار ک

نو روز تان مبارک این جشن باستانی

هر روز تان نوروز  با عیش و کامرانی

دارد بری امیدی که امسال خلق افغان

نوروز دل افروز

شنبه, 26 حوت 1396 00:19


فقیر احمد عزیزی غزنوی

نوروز ای اِلهَۀ دوران خوش آمدی
در باغ و راغ و شهر و بیابان خوش آمدی
با زایش و شگفتن و با رویش حیات
ای جان پاک حضرت جانان خوش آمدی
نیروی کردگار جهانی تو بیگمان

حقیقت وجود

پنجشنبه, 24 حوت 1396 18:04

 

از هزاران درهزاران نطفه یک واحد منم

در میان صد هزارانِ دیگر یک هم تویی


دیگ ارث من ز اجدادِ بسی جوشیده است

قطره ای از چشمه ساران نیاکانم تویی


خون خالص، خون نا خالص همه جعل و فریب

آیت زیبای انسانی منم و هم تویی


ما همه زنجیر هستی را تجسم داده ایم

رنگ و شکل حلقه ها بی معنی اند، آدم تویی


نسل دیگر جوش دیگر دارد و ساز دیگر

نه ابد من زنده ام ، نهِ هم مدام الدم تویی


پوهندوی شیما غفوری

۱۸/۲/۱۳


 

غزل

چهارشنبه, 23 حوت 1396 19:19


فقیر احمد عزیزی غزنوی

می تواند حریف ما گردد                
هر که  با خویش آشنا گردد
نیست ما را تعلق هستی                            
تا لجنزار ما جرا گردد
آورد سود جاویدانه بکف

څه ووایم

یکشنبه, 20 حوت 1396 22:40


 په ډ ډه د چنا ر بیا دی نوم نور نه لیکم
 کوڅی ته دی په مینه نور هیڅکله نه راځم
 وفا دی هیڅ ونکړ شا دی واړوله ما ته

نور چا ته ستا دالسه ګیلی به نه کوم

 

پاتې په ضمیمه کې

توکل!

سه‌شنبه, 15 حوت 1396 17:51

شاعر: عزت الله (ذکي)

تل توکل په رب کوه چي مايوس نه شې

په هر دم رب يادوه چي بې وس نه شې

<<<<>>>> 

مصيبت کي که ايسار شوې خير يې غواړه

په آُميد رطب شکوه چي هيڅ بس نه شې

به پیشواز بهار

یکشنبه, 13 حوت 1396 23:32


فقیر احمد عزیزی غزنوی

ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده
پیکر پر بال و پر و استخوان
مدح ترا بلبل گویا شده