وروستي مطالب

مجمع غارتګران

جمعه, 09 سنبله 1397 20:29

     

باز غوغایی به پاګردیده در افغان وطن

تیکه داران جهاد دارند بساط انجمن

هر مقام و منزلت را زیب خود دانند از آن

نعره تکبیر بلند کردند به هر کوی و دمن

دهجران غم

شنبه, 03 سنبله 1397 18:58

دا چې نه د هیریدو دی د جانان غم

ژړوي مې، سوزوي مې دهجران غم


چې وعدې یې دراتلو شيٍ پوره نه شي

اوروي مې په زړګی کې دخفګان غم

فطرت آزادی

جمعه, 02 سنبله 1397 20:57


همت والای افغان بُود نمودی درجهان
از بُد پیکار او ګردید انګلیس ناتوان
شاه امان الله علمدار رهء آزاده ګی
کاخ استعمار فرو پاشید ازو درخاوران

آزادی

جمعه, 02 سنبله 1397 20:40مایان اگر تجاهل مذهب نداشتیم
ایام تار تیره تر از شب نداشتیم
آسوده زیستیم هماهنگ دیگران
وضع خراب و حال معذب نداشتیم

رباعیات

سه‌شنبه, 30 اسد 1397 21:44

 

از ف.بری

 

میروی در ملک عرب کی بود آنجا خدا

ذات او باشد بدور از فتنه و از ماجرا

سالهاست با نام او دارند فریب مردمان

آتشی افروختند با پول حج در هر کجا

غزنی

سه‌شنبه, 23 اسد 1397 19:44

 
 خفاشانی که تاب دیدن آفتاب را ندارند، وحشیانی  که از فرهنگ و تاریخ نفرت
 دارند، همجنسبازان مفعولی  که همیشه به زنا و لواطت مشغول اند، دزدانی که
 شب و روز در فکر چور و چپاول اموال مردم هستند، برده های که برای چند

عید

چهارشنبه, 10 اسد 1397 20:37


فقیر احمد عزیزی غزنوی


باز گرد ای عید حزن افزای اندوه آفرین
ما حزینان را چنین عید غمین در کار نیست
باز گرد ای عید  آنجایی که  از آن آمدی
هیچ چیزی پیش مایان چون تو نا هنجار نیست

ائتلا ف غارتګران

یکشنبه, 07 اسد 1397 09:13

       

باز هم غوغا و فتنه ګشته بر پا در وطن

دست باهم داده اند غارتګران در انجمن

با شعار امن و صلح و پیشرفت و ارتقا

می فریبند خلقی را با حیله و مکر و فتن