وروستي مطالب

څوک پوه نه وو

سه‌شنبه, 07 جوزا 1398 20:24

 

ته وې جوړ له سخت ډبرو څوک پوه نه وو

ته وې غوټه د ټول ستونزو څوک پوه نه وو

پر شتمنیو دې  یرغل ؤ له هر لور

ته ارزښت وې په ارزښت دې څوک نه پوه وو

چوکۍ

یکشنبه, 05 جوزا 1398 19:09

یرویس نجیبي 

شرپسند ناموس پریدي چوکۍ ګټي
په سرونو قدم ږدي چوکۍ ګټي
منم شراب ګناه ده خو ملا صیب
د قاتل ګناه بښي چوکۍ ګټي

فتنه و غوغا و شر

یکشنبه, 05 جوزا 1398 19:07

 

کی بود زیبت قبای سروری ای خیره سر

از برای ثروت و قدرت بیفگندی شرر

از چپاول از فساد مشهور و دارا گشته ای

از وفا و علم و دانش آه نداری در جیگر

فردوسی

سه‌شنبه, 31 ثور 1398 17:25
 
عزیزی غزنوی
 
شنیدم که فردوسی نام دار                      
به سی سال زحمت بسر برد کار
بیاراست شهنامۀ جاویدان                              
به محمود غزنه بداد ارمغان

ځه کنه

دوشنبه, 30 ثور 1398 22:06
 
ځه کنه یو غر راباندې واړوه
ومی سیزه لمر راباندې واړوه
ناست یم کیفیت کې ماښامو سره
نه ځمکه په سر راباندې واړوه

قاتلین خلق افغان

شنبه, 28 ثور 1398 14:56

منظومه ‌ء که تقدیم میگردد ملهم از داستان واقعیست که محترمه داکتر صاحب انار کلی نماینده مردم در ولسی جرگه و اشتراک کننده لویه جرگهء صلح در یکی از مصاحبه هایشان با  اشک آه بیان داشتند.

 

                       

وه چه درد ناکست درین مرزکهن       قصه خونبار امروز وطن

از بدخشان قصهء دارم غمین             از بلاد کوهسار نازنین

مادر

جمعه, 20 ثور 1398 20:26
  ! بلقیس » مل «
 شب بود نسیم آرام ، آرام می وزید
مو هایم را تیت و پریشان ساخته بود
به آسما ن صاف و نیلی رنگ نگاه کردم
گویی ابر و ماه ملول بودند
 
بقیه در ضمیمه

لویه جرگه

چهارشنبه, 18 ثور 1398 18:10

 

لویه جرگه اجماع ملت افغان بود

مظهر اراده و رای وطنداران بود

نیست در وی رایي مخفی زد و بند این وآن

گفت و گو ها بر ملا بر منطق و برهان بود