وروستي مطالب

د هیلو کاروان:

شنبه, 08 سرطان 1398 16:07

 

د ولسمشر غني د روانو هڅو په تړاو:

د غوټۍ د غوړېدو په انتظار وم

لا سپرلی راغلی نه وو خزان راغی

څو مې ځان راټولوه، جکړ له وېرې

مجاهد جنګ سالار ته

شنبه, 08 سرطان 1398 16:03

 د غا صب جنګ ساالرانو څه دوران دي
 د بی وزلو زوړ او ځوان خلک حا ل پریشان دي
له هغي ورځی چي مال ،وکیل، قاضی اومامور شوي
 
 
په صمیمه ‍کې

مورنۍ ژبه

جمعه, 31 جوزا 1398 17:52
 
چې تعلیم په مورنۍ ژبه کې حق دی
مونږهم کړی په پښتو ژبه سبق دی
ما لوستلی دی تاریخ د پلار نیکنو
د ملالې آزادۍ لاس کــې بیرق دی

ملا صاحبه

سه‌شنبه, 28 جوزا 1398 21:17

 

 
میرویس نجیبي  

ښه جوړه برنامه که
په سر دې عمامه که
د ممبر د پاسه کینه
په ایات دې پیلامه که

پدر

شنبه, 25 جوزا 1398 20:48


عزیزی غزنوی 
پدر ای نام تو ورد  دهنم
ناز پروردۀ دست تو منم
آنقدر حرمت تو دارم که
سر مویت به دوعالم نه دهم

هوای سروری

جمعه, 24 جوزا 1398 19:39

                 

                                                                                                                               این گــــروه ازمنــــدان در هوای ســــروری

می فریبـــند ملتـــی با حیله و افســــونگری

به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی

یکشنبه, 19 جوزا 1398 22:00
محمدعالم افتخار
 
عزیزانی که در باره این فرمانده جوان قهرمان اطلاعات می جویند؛ از جمله میتوانند به این ویدیو ها سر بزنند

څو عشقی شعرونه

شنبه, 18 جوزا 1398 14:43