وروستي مطالب

کـوډګـر

پنجشنبه, 26 جدی 1398 22:49
رواښاد محمد يوسف خدمتګار مزدورزوى

پـه مسـتۍ کې تـوبـې باســم چې تـوبـې مې پـه تـوبـوشي
چـې بـې ځـانـه شـم را پـاڅـــم پـنجـرې پـه ماتــیــدو شي

ازلیت

پنجشنبه, 26 جدی 1398 22:46

 

سیدعبیدالله نادر

د خدای تعالی په ثنا او ضفت کې

 

کال ۱۳۷۶پیښاور            

درنه چوپتــــیا کــــې ، دا د لوی آسمـــــان

ستا د قدرت او عظمـــــــت ، نښــــــــي دي

د عبرت ګذر ګاه

یکشنبه, 22 جدی 1398 19:18

 

سیدعبیدالله نادر

له ســترګو می د اوښــــکو دریابونه ، لـــکه باران ځي

چې وینمه له مخي می ، څــــه خواږه خواږه یاران ځي

د عبرت نښـــي به نور څـــه وي ، ګذر ګــاه کې د دنیا

یو په یو چې مو لــه مخي ، هره ورځی آشــــنایان ځي

غزل

شنبه, 21 جدی 1398 19:26

 

یو خوږ یاد مخې ته دنگ شو د سرو میو جام مې ړنگ شو 

زړه مې تنگ شو میکده کې له پیالوسره مې جنگ شو

 

د ساقي خوږې خبرې د بې سوره نغمې ترنگ شو 

شوه خوره تیاره پر سترگو ساقي هم رانه په څنگ شو

دام وه

جمعه, 20 جدی 1398 21:00

تر داره

دوشنبه, 16 جدی 1398 22:14

 

څه چې څښلې ما د سترگو په پیالو کې

هغه څښلی دې تا کله په جامو کې

 

هسې تش ځانته میخور وایې چې زه یم

په یو جام باندې بې هوش شي میکدو کې

کتل په کار دي خپل آییني کې

دوشنبه, 16 جدی 1398 22:12

 سید عبیدالله نادر

ستا مـعرفت کـــــــې چـــــې آشــــنا یو                      

پابند د میـــــــني عشـــــــق و وفـــــا یو                    

په عظــمت کې ،ســـــــتا کمــۍ نشــته                      

تقصیر زمونږ دی، چـــــــې نارسـا یو

آونگ

جمعه, 13 جدی 1398 16:47

 

عزیزی غزنوی

این شهر جای حیله و نیرنگ گشته است
گویی که پای شرم و حیا لنگ گشته است
یک ذره رحم و مهر و مروت به کس نماند
دلها درین دیار مگر سنگ گشته است
جوی و کنار جاده ز حجم زباله ها