ورورګلوۍ

ورورګلوۍ

ځينې ، ځینې په نامه باندې افغان دي

په باطن کې ددې خاورې دښمنان دي

 

په هویت د افغانیت باندې شرمیږي

ځینې اوس لا په قدرت کې حاکمان دي

 

د تعصب اود نفاق اوریې بل کړی

ډیر بې رحمه پردي پاله ظالمان دي

 

ترحم  یاڅه انصاف په دوئ کې نشته

د پردو پټ اوښکاره جیره خواران دي

 

نه د سر نه د چا مال امن خوندي دی

  بې احساسه ډیر بی رحمه انسانان دي

 

 اوس افغان ولس یو شوی  بیدار شوی

  شي رسوا  به کوم هغه چې خاینان دي

 

د حساب ورځ ده راتلونکې لرې نده

په کوم چاچې زورولي افغانان دي

 

افغاني په ورورګلوۍ کې مو بریا ده

هریوخیل مود یوې باغچې ګلان دي

-----------------------

سمیع الدین افغاني

۱۰ – ۱۱ – ۲۰۱۸

م ۰ کال

 

لوستل شوی 702 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « اندوه وطن د مینې دریځ »