توپیر

توپیر


عزیزی غزنوی

یو له لوږې کنجاره خوری په کېږدۍ کې
بل ویده ده په اتیا پوړه ماڼۍ کې
یو په شا درانده بارونه په ګودر وړي
بل ډالر او سپینې سرې وړی په ځولۍ کې


یوه ته وچه ډوډۍ نه ور پیدا کیږي
بل ته ایښي سور شراب ده په تالۍ کې
یو د اوښکو په دریاب کې دی ډوب شوی
بل نڅاوې او مسکا کړي په خوښۍ کې
یو په ښار او په جومات کی انتحار کړی
بل کړی هڅی د اولس په آرامۍ کی
یو بی وزله خو سر نه ټیټوی چا ته
بل پیسو ته د پردیو غلامۍ کړی
یو د خلکو او وطن په غم کی سوځی
بل دشمن ته  ډَول ډَول سلامۍ کړی
یو په خپل بد او ناوړو افتخار کړی
یو د ښه صادقانه ژوند پلوۍ کړی
ای زما او د عالم عزیزه خدایه
کاشکی لږ څه عدالت وای په نړۍ کې

عزیزی       غزنوی
تورنتو       کانادا

لوستل شوی 567 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « ګل دسته رهء بی نشان »