غزنی

غزنی

 
 خفاشانی که تاب دیدن آفتاب را ندارند، وحشیانی  که از فرهنگ و تاریخ نفرت
 دارند، همجنسبازان مفعولی  که همیشه به زنا و لواطت مشغول اند، دزدانی که
 شب و روز در فکر چور و چپاول اموال مردم هستند، برده های که برای چند

 کلدار و دالر الله اکبر میگویند و آدم میکشند، وحشیانی که جز سر و بن
 شستن و نماز خواندن چیزی را نه میدانند، متاع هرزۀ که هرروز خود را ناموس
 خود را مادر و خواهر خود را به کلدار و دالر میفروشند، جنایت کارانی که
 در راه الله جنایت میکنند، با همکاری هم مانندان خویش: دولت، ناتو،
 پاکستان و سگانآدمگون ولگرد عرب این بار غزنی را چور کردند و به آتش
 کشیدند و جهنمی را که جنت نامیده اند کمایی کردند.
 این کور مغزان نه میدانند که غزنی خالق فرهنگ و تمدن است، غزنی بارها
 توسط اولی الامر های مسلمانی سوزانده و نابود شده است که نه تنها مسلمان
 بلکه سر دمداران اسلام بوده اند، از صحابۀ بیابان گرد پیمبر گرفته تا علا
 الدین غور، هلاکو، ملای لنگ، چنگیز، خلقی ها، مجاهدین وحشی و حالا هم تو
 طالب و داعش و همبستگان بی فرهنگ تان، همه مسلمانانی هستید  که دیگران را
 مسلمان نه میدانید، اما غزنی پس از هر بار ویرانی قد راست کرده و مانند
 تیر آتشین در چشم دشمن این سرزمین فرو رفته است.
 
 شما شاید به امر باداران تان بتوانید یک شهر را ویران کنید، بسوزانید،
 چور کنید، کشتار کنید هر چه دلتان بخواهد کنید اما نه میتوانید مردم آن
 شهر را نابود کنید و از بین ببرید، آرزوی اشغال این سر زمین پاک و تاریخی
 را شما و باداران تان با خدایان مرده و زندۀ رنگارنگ تان  به گور خواهید
 برد ولی سود بدست آمده از این وحشی گری های بی مانند شما همانا نفرت ابدی
 مردم از شما و همتباران شماست.
 فقیر احمد عزیزی غزنوی
 تورنتو کانادا

لوستل شوی 889 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « عید رباعیات »