مذهب انسان

مذهب انسان

آئیــــــن محبــــــت بـــــــــود آیینه یزدان        

راه دگـــرت نیست بجـــــز مـشرب انسان

عقل وخــــردت راه نمـــــاید بـــــه تعالی    

تو جنس فلک تازی و نـــی همسر حیوان

بغض وحسد وکینه شراریست جهان سوز

با ظلمــــــت اندیشه نیـــابی رۀ احسان

گر حرص بورزی زپی مکنت و ثروت

هم غاصب حق گردی و هم ظالم دوران

از خیره سری درپی تفریق و دو راهی

بر بــــــاد رود ملـــــــت آشفته و حیران    

پا بـــــوس هـــوس راحت و آرام ندارد

قارون چو بود چشم گدایش همه حرمان

وارستگیی هردوجهان نیست بری جز

با مــــذهب انسانیت و عشق به انسان

 

لوستل شوی 707 ځله Last modified on شنبه, 30 سرطان 1397 21:51
دې ته ورته نورې ليکنې « د وخت غږ ائتلا ف غارتګران »