به پیشواز بهار

به پیشواز بهار


فقیر احمد عزیزی غزنوی

ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده
پیکر پر بال و پر و استخوان
مدح ترا بلبل گویا شده


یاد تو در حالت آشفتگی
نسخۀ بیمار تمنا شده
عاشق بیچارۀ شوریده حال
حسن ترا واله و شیدا شده
تودۀ توفندۀ آتش فشان
مایۀ مشاطۀ گلها شده 
مست نگاه شرر ایجاد تو
همدم پیمانه و مینا شده
خیل عزیزان تو چون رایحه
محو هوای تو سرا پا شده
فقیر احمد عزیزی غزنوی
تورنتو    کانادا

لوستل شوی 788 ځله Last modified on یکشنبه, 13 حوت 1396 23:34
دې ته ورته نورې ليکنې « آې ذکيه لېونيه! توکل! »