غزل

غزل


عزیزی غزنوی

می رسد روزی که گلزار و چمن پرگل شود
نغمه ها خواند قناری خوش نوا بلبل شود
قحط سال عشرت وعیش وطرب گردد تمام
ساغر واژون ما بار دگر پر مل شود

بگذرد طوفان نحس آتش جنگ و نفاق
گلشن ویران ما پر سوسن و سنبل شود
پیر و برنا باز یابد جایگاه خویش را
بار دیگر خم و مینا مصدر قلقل شود
امنیت باز آید و هنگامۀ صلح و صفا
از هرات و بلخ تا پروان و تا کابل شود
نو جوان و پیر و برنا بی هراس از رهزنان
نیمه شبها رهسپار غزنه و زابل شود
هرطرف رو آوری ازشدت شوق ای عزیز
دیده ات محو تماشای رخ و کاکل شود
عزیزی غزنوی
۱۷ نومبر ۲۰۲۲
تورنتو/کانادا

 
لوستل شوی 158 ځله