طالب

طالبواوره طالبه بی وجدان طالبه
ته یی نوکر د پاکستان طالبه
تا د لیلن ګور ته سجده وکړله

بیځایه خوښ یی مسلمان طالبه
ته خو عربو ته غلام یی که نه
په تا شرف لری حیوان طالبه
ته پلچکونه او مکتب ړنګوی
ته یی په علم بد ګمان طالبه
ته دی خپل وروڼه او خپلوان وژنی
ته یی په اصل کی شیطان طالبه
په تا شرمیږي بشری ټولنه
تا خو څوک نه بولي انسان طالبه
تا نه خنځیر غوندی بد بوی راځي
خیرن سپږنه بی ایمان طالبه
دا ببر سر خیرنه ږیره د تا
ای ځناوره ای نادان طالبه
تا د انسان شدی څښلی نه دي
ته یی دښمن د هر انسان طالبه
ته په کلدارو باندي ځان خرڅوی
ای بي غیرته بي ایمان طالبه
ته د جنت او د غلمان په تمه
غولوی هسي خوسې ځان طالبه
ته په جهاد او غلا مین یی ځکه
سوله له تا سره ده ګران طالبه
اولس له تا ډیر نفرتونه لري
ورک به دی نوم شی او نشان طالبه
عزیزی غزنوی
۱۵ اپریل ۲۰۱۹
تورنتو / کانادا

لوستل شوی 298 ځله