پښېمانه مینه

پښېمانه مینه

 
ته به راشې يوه ورځ خو زه قصه کې به ستا نه يم
‏ تل مې لارې ستا سارلي نور په تمه زه ستا نه يم
هغه ورځ چې خواته راشې نه به جوړ نه لېونى يم
ته به بيا د عشق قصې کړې زه له زړه نه به خفه يم
ته به ناست تر شین سهار يې څه زاري پښېماني کړې
هم به ژمنې هم قسم کړې ستا له هرڅه به زه موړ يم
پر تا منى به ژر راشي ستا سوړ ژمى به هم تېر شي
ستا به څانګې ټول کلان شي زه به ستا سپرلي کې نه یم
ما اروا ده خپل مينځلې له هر بدو ده سپېڅلې
ستا دمخ به شم هينداره خو نور ستا په لاس به نه يم
نور مې زړه له بند آزاد دى، نور هر څه منلی نه شم
نور ستا ماته اړتيا نشته نور زه ستا امن کلا نه يم
لوستل شوی 117 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « دروغجنو ملایانو ته نوي نسل »