کابل کې

کابل کې

میرویس نجیبي

اوس په فکر د خپل ځان دي په کابل کې
ټول چارواکي په لړزان دي په کابل کې
اوس د غلو له ډلې ځان باسي لګیا دي
د چارواکو ټول خپلوان دي په کابل کې


نه د ولس غم ورسره دی نه د خاورې
ښه معلومه سګ شویان دي په کابل کې
طالبان دي که داعش که مجاهد دی
ټول زمونږه مجرمان دي په کابل کې
نه پوهیږو کوم عذاب باندې اخته دي
خداې وهلي ملکان دي په کابل کې
که دې مرګ باندې غوغا جوړیږی یاره
وژل کیږې ظالمان دي په کابل کې
د جهاد سپیڅلی نوم یی بدنام کړی
د اسلام ټیکه داران دي په کابل کې
خوله په واک کې خوځوه میرویسه خوار شې
د تنقید ډیر دشمنان دي په کابل کې

لوستل شوی 131 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « وحدت دروغجنو ملایانو ته »