بدلون

بدلون

 
چې کوچنی وم لوی آرمان او اند زما ؤ
د جهان د بدلولو فکر زما ؤ
ما ویل دړې وړې دا بدرنګ نړۍ کړم
د ښایسته نوې نړۍ ارمان زما ؤ
لږ چې لوی شوم په رازو د دنیا پوه شوم
ددنیا بدلول وتي له وس زما ؤ
ما ویل بس دا خپل هیواد به خپل ودان کړم
قناعت په دغه چارې بس زما ؤ ‏
چې زلمی شوم ما ویل دا وطن هم ستر دی
جوړول د وطن دروند په اند زما ؤ
چې شوم پوخ او تجربې مې شولې زیاتې
د خپل ښار کلي بدلون ارمان زما ؤ
د یو ښار کلي بدلون آسانه نه دی
په دې پوه شوم چې سر سپین وېښته زما ؤ
ما ویل ښه به وي چې جوړ خپل کورنۍ کړم
ددې هيلې رسېدو لوی هدف زما ؤ
اوس چې زوړ شوم نو په راز د بدلون پوه شوم
بدلول د نورو خام فکر زما ؤ ‏
د جهان بدلول هله دي ممکنه ‏
که د ځان د بدلولو فکر زما ؤ ‏
لوستل شوی 63 ځله Last modified on جمعه, 25 میزان 1399 18:58
دې ته ورته نورې ليکنې « بدلون یوه کاکړۍ قطرسولې ته »