پیروز باد رزم زنان افغان

پیروز باد رزم زنان افغان

 

   اهدا به کمیتهء زنان مبارزوآزادهء مقیم دنمارک

     عبدالفتاح سکندری(   ف.بری)

               پیروز باد رزم زنان افغان

ززن گویم که وصفش بهترین است       به پای اقدسش خلد برین است

زخون و شیره جانش دهد جان           بُوَد مهد بقا ی نسل انسان

بُوَد شایسته اعزاز و اکرام           که مهر مادر است تسکین آلام  

برای طفل خود او جانفدا است         برای شوهرش مهد وفا است

نه جنگسالار باشد نی قوماندان         نه خلقی را کَشد دربند و زندان

ولی هیهات ملا و شیخ نادان           ندارند حرمتی ازبهر انسان           

بخوانند زن را نقصان خلقت           به حکم آیت و رأی شریعت

کنند زن را محکوم درحجابی         به زندان قفس در تب و تابی

اگر حکم حجاب در قرآن است         به ازواج نبی آخر زمان است

شوند   تا در پناه سترِ اجبار           زانظار عرب های ریاکار

چو فرض روسری بربانوان بود       غرض تفریق از برده زنان بود

کنون منسوخ بود این حکم قرآن       نه آن احوال دیروز است برهان

نه پیغمبر بُوَد نی زنهایش             نه برده و کنیزو درد هایش

بودی حکم دیگر هم بهر زنان           ندارند زینت مخفیش عیان

چوروی وموی زن دایم عیانست     نه اورا تکلیف ستر و نهان است

هزار افسوس دینداران جاهل         شدند تلقین به حکم و رأی باطل

چنان حکمی که تنفیذش ملغاست     نه امری اینچنین درشان زن هاست

نه زن خواهد کنون دربند وناچار     بدست جاهلان مست و بیمار

نباشد زن آن موجود دیروز         به راه علم و فن گردیده پیروز

به میدان سیاست پیشتاز ند           به امر رهبری هم سر فراز ند

متحد گشته اند زین بند و ادبار     بیابند راه خود در صف احرار

ولی افسوس ملا و شیخ نادان       ندانند شاه نزول وصف قرآن

نمیدانند پیغام زمان را             به ذلت بر کشند افغان زنان را

ندانند که زن افغانِ امروز       نباشد برده و ناچار دیروز

به پا گردیده اند بر ضد ادبار     ازین ظلمت بیابند ره به انوار

نمی خواهند دربند واسارت       بوند زندانیی اوهام وظلمت

بری دارد یقین کین رزم وپیکار   فروغ روشنیست در راه انوار

همی خواهم همیشه شاد وخندان     به اوج ارتقا زن های افغان

 

لوستل شوی 62 ځله

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي