تیکه داران جهاد

تیکه داران جهاد

آنچه می بینم نه احکام خداست

ذات او حاکم نه بر ریب و ریاست

میکنند با نام دین صد فتنه ساز

عالمی بنشسته در سوز و گداز

دم زنند از مهربانی ذات او

خیره سر باشند و دایم تند خو

عدل و انصاف است دستور خدا

گوش کر دارند به داد بینوا

میکَشند افکار خلق درانحصار

میزیند در حلقه قوم و تبار

قتل و غارت کی بود راه خدا

میکنند با نام دین صد ماجرا

فخر میدارند با نام جهاد

آتش افروختند ز تبعیض و عناد

هر چه می بینم ززشتی و خفت

فتنهء جهد است نبود معرفت

دیده های عقل گر بینا شوند

تیکه داران جهاد رسوا شوند

با تو میگوید بری ای هموطن

چشم بینایی گشا بر این فتن

ف.بری

 

لوستل شوی 3351 ځله Last modified on سه‌شنبه, 11 میزان 1396 14:49
دې ته ورته نورې ليکنې « ای برادر همتی توبه »