څو عشقی شعرونه

څو عشقی شعرونه

لوستل شوی 1555 ځله