یما « سعیدی » دریک مسابقه ؛ دو کمربند قهرمانی را بدست آورد !

یما « سعیدی » دریک مسابقه ؛ دو کمربند قهرمانی را بدست آورد !

گزارش : فرشته « سعیدی »

یما « سعیدی »  قهرمان حرفوی بوکس اروپا ؛  مورخ  « 27   اکتوبر 2018   »  به اساس  پلان سازمان بین المللی بوکس « ای، بی ، اف » ، با اقای زه شا « ینگویان »  بخاطر دفاع از کمر بند قهرمانی اروپا و کسب کمربند قهرمانی « انترکانتیننتل » ، به مسابقه پرداخت و بالایش پيروزشد

.

این مسابقه بوکس حرفوی قهرمانی ؛ به ساعت «  یازده بجه شب » ، در سالون زیبای مارتیم هوتل  در شهر نورنبیرگ کشورجمهوری فدرالی المان ، که از طرف  سازمان بوکس « ل ، بی ، فا » تدویر و سازماندهی شده بود ، آغاز گردید .

 یما « سعیدی »  چهاردهمین مسابقه حرفوی خود را با بکسر « 33  ساله » سرسخت ، تجربه کار وقهرمان  کشور بلجیم  آقای زه شا « ینگویان »  که  در حدود « 200 » مسابقه اماتور  و « 46 »  مسابقه حرفوی در کارنامه دارد و صاحب«  پنج » کمربند قهرمانی است، در وزن « 69» کیلوگرام ، در قید « دوازه میدان » انجام داد .

هر دو بکسر توام با  دسپلین ورزشی  و با استعمال تخنیکهای عالی به مسابقه نهایت جالب وهیجانی  پرداختند و هریک در صدد کسب قهرمانی  بودند .                                                        خوشبختانه به  فضل الهی و دعای هموطنان عزیز؛  یما « سعیدی »  توانست  تا در موج  احساسات و هیاهیو اشتراکنندگان، حریف سرسخت خویش را تحت ضربات  پيهم  قرار داده و به اساس ارزیابی و نمرات سه داور،  از کشورهای مختلف مربوط سازمان بین المللی بوکس « ای، بی ، اف »  و داور سازمان بوکس « ل ، بی ، فا »  پیروز مسابقه قهرمانی  شد .  

حکم میدان ؛ دستان نیرومند  یما « سعیدی» این  جوان « 25 ساله » افغان را  توام  با  کف زدنهای اشتراکنندگان منحیث برنده میدان بلند کرد و مسوولین سازمانهای متذکره دوکمربند قهرمانی هریک: کمربند قهرمانی بوکس اروپا  و کمربند قهرمانی  بوکس « انترکانتیننتل » را در کمرش، بستند .

یما « سعیدی » طی صحبت خویش که مستقیم از طریق تلویزیون و فیسبوک نشر میشد ؛ از تشویق ، حمایت و دعا شما هموطنان عزیز ،  دوستان ، رفقا ، تیم کاری  و فامیل  خویش ؛  قلبٱ ابراز سپاس  و قدردانی  کرد .

 

بدینوسیله  این پيروزی بزرگ  را برای شخصی  یما « سعیدی » ،  هموطنان عزیز  و تمام  دوستان و علاقمندان یما  تبریک گقته و از درگاه الهی  برایش موفقیت بیشتر استدعا  دارم  و بخصوص  در مسابقه آینده «  مارچ  سال  2019 »  برایش  کامیابی  ارزومندم . 

***

گزارش : فرشته « سعیدی »

27  اکتوبر  2018  ـــ  المان  

لوستل شوی 1172 ځله Last modified on پنجشنبه, 10 عقرب 1397 16:46