میدان فتبال چگونه ساخته میشود

میدان فتبال چگونه ساخته میشود

نوشته کریم پوپل

فتبال یکی از سپورتهای های مردانه  فرهنگی اجتمای اقتصادی و سیاسی  بوده بازی خیلی جالب میباشد . فعلا ۲۵۰ میلیون انسان مصروف این بازی هستند

میدانهای فتبال نظر به محیط و سن بازی کنان ساخته میشود. بطور عموم طول میدان فتبال ۹۰-۱۲۰ متر و عرض میدان از ۴۵-۹۰ متر میباشد. طول میدان بین المللی فتبال  ۱۲۰ متر و عرض آن ۹۰ متر میاشد.  طول میدان گول ۷.۳۲ متر طول میدان گولی ۱۸.۵۲ متر و طول میدان جزا ۴۰.۵۲متر میباشد. در میدانهای خوردتر همه اندازه  فرق دارند.

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 702 ځله Last modified on پنجشنبه, 04 دلو 1397 17:59