Print this page
زن درمراسم تعزیه

زن درمراسم تعزیه

جنازه کلمۀ عربی است که به کسر جیم به بمعنی مرده وبه فتح جیم به معنای تختی که مرده را به وسیله آن برمیدارند یا عکس آن باشد یا بالکسر تخت با مرده وهر که اورا مشایعت کند. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد)  ودر تعریف طبی وحقوقی ، جنازه به جسد مرده انسان اطلاق گردیده است

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 546 ځله