وروستي مطالب

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې _ ۵۵مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 13:25

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه

په ماليه کې دغټوکسانورذالت دهغوۍ په فضيلت کې ګڼل کېږي.(انګلستان)

دوه غټان په يوه کڅوړه کې نه ځاېږي.

کله چې دوه غټان يوځای راځي،تلل سختېږي.(دنمارک-يوليند)

غټ شخصيت هغه وي،چې کسان هم غټ شخصيت ولري.(لرغونی مصر)

ځان دومره غټ مه ګڼه،چې نوروته په کم نظروګورې.(زړه چينايي)

دخپل چوپړي(نوکر)له پاره هيڅوک غټ نه دی.

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې -۵۴مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 13:23

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه

مارتلله خپل تي تغذيه کوي.(لرغونې يوناني)

دګلبوټودجاخولاندې زيات وخت ماروي.

ماردګلانواوچمن منځ کې پروت وي.(ايتاليا)

ماردهغه ځمګې رنګ اخلي چې ژوندپه کې کوي.(طوارق)

هغه دمارسوري ته لاس دننه کړراوايې خيست خودلړم له چيچلومړشو.(هند-هندي)

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې _۵۳مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 13:21

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه

ګام،پړاو

دالومړی ګام دی چې ارزښت لري.(فرانسه)

چغې

«ډېرې چغې کمې وړۍ»،شېطان چې کله خوکه(ښځينه خنځير)سکولده وويل.(المان)

ليکل

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې ۵۲.:مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 13:19

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه

له هغه څه چې پېښ شوي،موږاستنباط کولی شوچې،څه کېدی شي.(لاتين)
کېدی شي په يوه شېبه کې هغه څه ترسره شي، ښايي بيا په سلوکلونوکې هم ترسره نه شي.(ايتاليا)
دمخه تردې چې دارامۍ جام دې په شونډوکېدې ډېرڅه پېښېدی شي.(لرغونی يوناني)
پولې
زړې پولې،چې ستاسوپلرونوايښي دي وخوځوئ.
بېړۍ

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې_ ۵۱مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 13:17

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه

په کلک کټ خوږخوب کېږي.
تودکټ هلک لټ (تنبل)کوي.
ترټوتنګ(نری) کټ دمين له پاره غټ دی.(هنګري)
په کټ کې پروت په دې مانا نه ده،چې سړی تل بيده وي.(سورينام -انګرېزی)
کټ ته نارينه اوښځه توپيرنه لري.(سويس-جرمني)

 

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې_ ۵۰مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 13:14

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړهسړی بايدپه شګوودانۍ جوړه نه کړي.(بيبل)
دشګوپړي نه غښتل کېږي.(افغانستان-پښتو-ژ.)
له شګوغوړي کاږي.(افغانستان-دری-ژ.)
رښتيا اودرواغ
 حقيقت يودي،خودرواغ په ډېروسرونوکې.(زړه يوناني)
رښتيايوازې يورنګ لري ،درواغ ډېر.(سوېډن)
رښتيارنګ ساتي.(سوېډن)

 

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې _۴۸مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 13:12

دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه

له هوسااوسمې لارې لږښه دي،نه په ټګۍ اوکړاوسره ترلاسه شوي زيات .
څوک چې غواړي هوساوي،بايدپه خپل کورکې له خپلې غواسره اوسي.(سوېډن)
څوک چې غواړي په خپل کورکې ارام وي،له خپلې مېرمنې سره دې دموبل په غواروي کې سلاوکړي.(سوېډن)
څوک چې په نوروپورې تړاوولري،يوځل په ارامه خوب نه شي کولې.(هند-هندي)
پک وهل(راشبېل وهل)
سړی بايدپه هغه راشبېل پک ووهي چې خپل يې وي.
سړی بايددومره(په اوبوکې) لېرې پک ونه وهي چې بېرته ځمکې ته نه شي راتللی.(سوېډن)

دټولې نړۍله دوه سوه ژبوڅخه له پنځه زره کلونوراهيسې ۹۰۰۰متلونه او مقولې -۴۶مه برخه

سه‌شنبه, 03 اسد 1396 13:08

دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه

هغه رټه چې پاکېږي خطرنه لري.
دنده
دنده دټولوله پاره ده.
ييوه(پال) اوکر
پال ژوندورکوي توره يې اخلي.(سوېډن)
پال خواړه ورکوي ،توره يې له منځه وړي.
پال بايددغوايي له «سُم» نه اوږد وي.