وروستي مطالب

تقــــریظی برترجمه رباعیات بیدل به زبان پښـــتو

چهارشنبه, 25 دلو 1396 00:01

"ازرباعی بیت آخرمیزند ناخن به دل"

خوانندهءارجمند!

این نبشته درواقع حرف هایی است راجع به اثرترجمه شدهءرباعیات ابوالمعانی میرزاعبدالقادربیدل به زبان پشتو توسط دوست ودانشمند جناب نجم الرحمن مواج واماپیش ازآنکه درباب این برگردان وویژه گی هایش صحبت هایی داشته باشم،خوبست پیرامون"رباعی"یااین قالب کوچک،ظریف تواءم بافراخنای محتواونوعی ازشعر حرف هایی بنگاریم

نه" بیدل" هستم نه"صاحبدل

سه‌شنبه, 24 دلو 1396 23:55

زبان راترجمان دل خوانده اند

وقلم را بیانگرزبان.

پس:

گفتار،آوازدل است

ونوشتارپیک آواز

تقریظ

سه‌شنبه, 24 دلو 1396 23:51

زبان به معنی واقعی کلمه یک وسیله ارتباطی است که بنیان فرهنگ ها وتمدن هارا تشکیل داده است،اگرزبان گفتاروسپس زبان نوشتارنبود نه فرهنگ ونه تمدنی شکل می گرفت.واین مهارت ارتباطی راخداوندمتعال ارزانی داشت وانسانیت انسان راباید درزبان که مهندسی شده فکرواندیشهء آدمی است جستجوکرد.

د بې وسۍ کريغې

سه‌شنبه, 17 دلو 1396 17:09

اسدالله غيرت

د شپې دولس بجې دي ، تکه توره شپه ده ، د سيمې ډيری خلک په درانه خوب ويده دي ، د ځينو خټينو کورونو له کړکيو د څراغونو راوتونکي رڼا د سړي پام ځان ته اړوي ، په اسمان کې ځليدونکي ستوري لکه د پېغلې په ټيکري سريخ شوې سيتارې شغلې کوي ، په حجره کې ناست سپين ږيري له ډېرې خوشالۍ نه سره او سپين شي ، غواړي په شپه کې ددې کور د يوې پېغلې ژوند د سيمې د رواجونو په قالب کې واچوي او وروسته يې د خرڅولو نرخ معلوم کړي

نعـمت زبان

چهارشنبه, 20 جدی 1396 18:25

زبان ( ژبه ) کلمه عام فهم است به ترجمه ضرورت ندارد.به حیث وسیلهء ایجاد ارتباط یعنی انتقال اطلاعات از شخص به شخص دیگرمیباشد.

 سیستم های ارتباطی در علم (Communication) زیاد است که زبان نامیده نمیشود مثلاً ارتباطات غیر لفظی مانند (body language) زبان اندام٬ علایم ترافیکی٬ ریموت کنترول تلویزیون٬ و غیره.

بارق شفیعی در ژرفای یک گرداب

پنجشنبه, 14 جدی 1396 15:33


من َسر و توان نوشت یک نقد ادبی، چی رسد به شعری، را ندارم و نی در این خط چیزی می نویسم. اما، مه ِر پرویز شفیعی، فرزندش که در خط گسترش کارهای فرهنگی مایه گذارده است ـ با آن که من تا ٔ سروده های بارق کنون از نزدیک به دیدش توان نیافته ام ـ دفتر تازه شفیعی را که به کوشش خودش، نشر شده است، برایم ارسال نمود من را به آن واداشت تا دیدگاه ام ـ تنها و تنها دیدگاه ام ـ را در زمینه بنویسم. ،

ادامه در ضمیمه 

برای یادآوری شب یلدا یا زایش

پنجشنبه, 14 جدی 1396 15:12

صدیق رهپو طرزي
از خدا وص ِل یار می خواھم،
در شب قوس و روز جوزایی.
جشن خورشید یا زادروز عیسا ؟
نگاھی بھ ریشھ
این امر روشن ھست کھ کسانی کھ دیدگاه و برداشت ھای خویش را برایآفرینش نظم جدید در خط باورھایی پس از موسا، سر و سامان دادند و بھ نام عیسا، پسر مریم کھ او را بھ باکره گی، برداشتھ بودند، سکھ زدند، در آغاز مانند ھمھ گروه ھایی کھ با فکر جدید ھمراه اند، بھ شدت در اقلیت بھ سر می بردند

ادامه در ضمیمه


اشر؛ يوه مناسبه هڅه

پنجشنبه, 07 جدی 1396 16:02

دادمحمد ناوک

ګویته انستیوت د لنډو کیسو یوه بې نمونې ټولګه خپره کړې ده، بې نمونې توب يې د بشپړ ښه توب په ډول باید تعبیر نه شي، خو له دې سترګې نه پټېږي، چې دا ډول کتاب پخپل شکل کې لومړی دی، په دې کتاب کې د ښاغلي نصیر احمد احمدي کیسې عبدالواحد رفیعي دری کړې دي او د رفیعي صاحب کیسې احمدي صاحب پښتو کړې دي، پر کتاب مبصرینو پخپلو تبصرو کې دا یوه نېکه هڅه ګڼلې او د ملي یووالي، ګډو ارزښتونو او ارمانونو یوه ژوندۍ نمونه يې ګڼلې ده، پر دغسې کتاب خبرې کول اوږدېږي او لوستل یا اورېدل يې باید حوصله ولري